*Nettavisen* Økonomi.

BW Gas kjøper og emitterer

Gassrederiet BW Gas kjøper nå fire LNG-skip fra morselskapet med oppgjør i aksjer.

Et av verdens største gassrederier, BW Gas Ltd ekspanderer nå innen frakt av flytende naturgass (LNG. Det skjer gjennom et kjøp av fire LNG-skip fra rederiets hovedaksjonær World Nordic SE, et holding selskap tilhørende HongKong-reder Helmut Sohmens BW Group.

NA24 - din næringslivsavis

Kjøpet kommer samtidig med at Sohmen og World Nordic vurderer å legge inn et bud på de resterende aksjene i BW Gas som følge av rederiets vanskelige finansielle situasjon.

BW Gas skal finansiere kjøpet av de fire LNG-skipene ved å trykke opp aksjer for 720 millioner dollar, eller rett over 5 milliarder kroner. Totalt skal det utstedes 273,6 millioner nye aksjer i BW Gas med en emisjonskurs på 18,50 kroner.

Emisjon mot minoriteten
For å gi minoritetsaksjonærene i BW Gas en mulighet til å opprettholde sin relative eierandel i BW Gas i forbindelse med flåtekjøpet, så vil selskapet utstede tegningsretter til minoritetsaksjonærene som gir mulighet til å tegne aksjer på samme kurs som World Nordic SE.

Tegningsrettsemisjonen kan reise inntil 1.581 millioner kroner for rederiet, som sliter med lav egenkapital. Det er ventet at emisjonen blir gjennomført i løpet av første kvartal. Både oppkjøpet og emisjonene skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 26. februar.

World Nordic SE garanterer for emisjon og vil få en garantiprovisjon på 2 prosent av emisjonsbeløpet. Andre store aksjonærer vil få en frist til 30. januar med å bestemme seg for en deltagelse i emisjonen.

Nye skip
BW Gas kjøper skipene av World Nordic på gjeldfribasis ved å overta alle aksjene i det skipseiende selskapet Bergesen LNG Ltd. Skipene ble i sin tid bestilt av Bergesen D.Y., men skilt ut da Sohmen fisjonert ut BW GAS som eget børsnotert selskap.

De fire skipene er bygget i perioden 2005 til 2008 og går alle på 20,5 år lange kontrakter til Nigeria LNG.

- Vi er meget fornøyd med å legge LNG-skipene til vår flåte, og dermed styrke vår finansielle posisjon gjennom kjøp av eiendeler som er komplementære med vår portefølje og relevante for våre driftsevner, sier adm. direktør Jan Håkon Pettersen i BW Gas i en kommentar.

Styrker balansen
Styret i BW Gas mener også at kjøpet og emisjonen vil styrke selskapets finansielle stilling i forhold til selskapets lånebetingelser, hvor de er nær nye brudd som følge av vanskelige markedsforhold for deler av flåten innen frakt av flytende petrokjemiske gass (LPG).

Det var den norske regjeringens endring i rederibeskatningen i 2007 som ga en voldsom skattesmell til BW Gas, og som siden har gjort at rederiet har slitt med egenkapitalen.

World Nordic (Sohmen) kjøpte seg 19. januar opp til 76,2 prosent av utestående aksjer i BWg Gas og sa samtidig at de vil vurdere å kjøpe resterende aksjer i rederiet for å ta det av børs. Bakgrunnen er rederiets anstrengte finansielle stilling.

Etter dette har skipsreder John Fredriksen via sitt selskap Geveran Trading Co Ltd kjøpt seg opp til 5,3 prosent i BW Gas.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.