*Nettavisen* Økonomi.

Byggetillatelsen trukket tilbake

RUVENDE: Funkisvillaen i Løvebakken på Neskollen ruver i terrenget. Prislappen var 6.250.000 kroner. Foto: Per Stokkebryn (Romerikes Blad)

For en måned siden flyttet familien inn i dette huset til 6,2 millioner kroner - ukjent med at Fylkesmannen hadde trukket godkjennelsen tilbake.

04.03.14 11:27

En kinkig byggesak har oppstått i Løvebakken øverst på Neskollen, skriver Romerikes Blad.

Huskjøperen fikk ferdigattest på funkisvillaen i tre etasjer 29. januar. 1. februar flyttet familien inn i huset som ifølge Statens kartverk, har kostet 6.250.000 kroner.

Må behandle på nytt

Nå er det blitt kjent at Fylkesmannen i et brev datert 30. januar har opphevet den rammetillatelsen Nes kommune har gitt og bedt kommunen behandle saken på nytt.

Hva den endelige konsekvensen av dette blir, er uvisst.

Det er en naboklage som har fått medhold og ført til den dramatiske vendingen i saken.

At deres innsendte naboprotest ikke ble vurdert i kommunens vedtak, fikk betydning for når de fikk påklaget saken. Arbeidene var da allerede i gang.

Tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS var avhengig av å få dispensasjon fra reguleringsplanen for å oppføre eneboligen med utleieenhet. Tomta ligger i en bratt skråning og har en høydeforskjell på 14 meter.

I vedtaket ga Nes kommune dispensasjon fra bestemmelser om tillatt takvinkel, gesimshøyde og utnyttelse i reguleringsplan for området.

Sju meter gesimshøyde

Tiltakshaver har fått dispensasjon for å øke tillatt bebygd areal fra 15 til 17,5 prosent og for å overskride maksimal gesimshøyde på seks meter med over én meter.

Fylkesmannen skriver at det ikke er tilstrekkelig for å gi dispensasjon i denne saken at kommunen viser til at det er vanlig å gi dispensasjon i området og i Nes for øvrig.

Fylkesmannens fastslår at kommunen har gitt dispensasjon fra en relativt ny reguleringsplan med en begrunnelse som klart ikke er holdbar. Det holder heller ikke å vektlegge «tomtas beskaffenhet» som dispensasjonsgrunn.

Imidlertid presiserer Fylkesmannen at man ikke har ment å gi føringer om resultatet av den fornyede behandlingen.

«Bygde på egen risiko»

Fylkesmannen skriver at tiltakshaver hadde anledning til å starte byggingen på bakgrunn av rammetillatelse, selv om den var påklaget.

«Imidlertid er det på det rene at tiltakshaver i en slik situasjon bygger på egen regning og risiko.»

Fylkesmannen avslutter med at « ... det faktum at boligen er ført opp, ikke skal være relevant for kommunens videre behandling».

Vil ikke forskuttere

Underdirektør Odd Meldal juridisk avdeling hos Fylkesmannen vil ikke forskuttere hva som kan bli det endelige utfallet av saken.

- Vi har sendt saken tilbake uten føringer. Kommunen kan fortsatt komme til å gi dispensasjon, men må bruke en annen begrunnelse. Dersom dispensasjon ikke blir godkjent kan tiltakshaver bli pålagt å gjennomføre retting. Men vi får ta ett skritt om gangen, sier Meldal.

- Jeg har kjøpt et ferdig hus

- Jeg har kjøpt et ferdig hus og trodde alt var i orden. Jeg er ikke part i saken.

Huseieren på Neskollen tar tilsynelatende situasjonen med fatning.

- Vi flyttet inn etter å ha fått ferdigattest. Når prosessen ikke ble stoppet, så trodde vi at alt var i orden. Vi er en uheldig part i denne saken, sier han.

- Er ikke huset for dominerende?

- For naboene på nedsiden er det nok dominerende, mens de på oversiden er heldige med utformingen. Jeg har uansett kjøpt huset ferdig bygget.

- Hvis kommune har gjort en saksbehandlingsfeil, så er det en sak mellom Fylkesmannen og kommunen. Jeg har heller ikke noe usnakket med naboen som har klaget.

- Vi skulle ha satt saken på vent

Det sier saksbehandler Tone Britt Bjørnstad Sjulsen i Nes kommune.

- Vi hadde ikke ventet at Fylkesmannen skulle oppheve rammetillatelsen, men tar det til etterretning. Nå må vi behandle saken på nytt.

- Huset er dominerende?

- En nabo mener det er blitt det. Også vi ser at det er et hus som synes, men det er mange hus på Neskollen som er veldig synlige. I dette tilfellet er det imidlertid tenkt terreng fra første stund.

Daglig leder Stig Nyengen hos tiltakshaver Sørumsand Industribygg AS mener den oppståtte situasjonen er en sak mellom Fylkesmannen og kommunen.

- Frykter du at bygget må omarbeides?

– Det kan jeg aldri tenke meg. Da burde det vært tatt opp langt tidligere, sier Nyengen.

Les flere saker i Romerikes Blad

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.