OSLO RÅDHUS (Nettavisen): - Dette handler om folk som har forsøkt å stå opp for sin rett, men det har vært en Davids kamp mot Goliat.

Det sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter et møte med leieboere som har kjempet mot eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans Fredensborg-imperium. Mange av dem har bak seg en årelang kamp for å hevde sin rett til å sikre seg egen bolig med bruk av loven om kommunal forkjøpsrett. Andre hevder at de er blitt snytt for det kjøpstilbudet de hadde rett på da leiligheten ble seksjonert.

Det var Dagens Næringsliv som i en reportasjeserie først satte søkelyset på Fredensborg-imperiet og loven om kommunal forkjøpsrett. Nettavisen har blant annet skrevet om mulig søksmål etter eierseksjonsloven og om noen av de som føler at de ble snytt for muligheten til å kjøpe sin egen bolig.

Brudd på meldeplikten

- Fredensborg har selv bekreftet at de i seks av 13 tilfeller ikke har overholdt meldeplikten om forkjøpsrett. Disse og resterende saker om forkjøpsrett ser vi på, og vi vil bruke våre advokater til å gjennomgå det. Når det gjelder eierseksjonsloven og manglende kjøpstilbud der, er dette saker der kommunen ikke er part. Men det har åpenbart vært brudd på eierseksjonsloven, kommenterte Johansen til Nettavisen etter møtet.

Les også: Vil bygge 13 etasjer på brygga – rådmannen sier nei

Fredensborg: - Stiller oss til disposisjon

- Vi har forståelse for at byrådslederen er opptatt av denne saken. I forrige uke redegjorde vi i detalj overfor Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune om hvordan vi vurderer og glemte å melde de aktuelle bygårdene, opplyser konsernjurist Anders Tveter i Fredensborg AS til Nettavisen i en kommentar til møtet på rådhuset.

- Vi avventer kommunens tilbakemeldinger, og inntil de foreligger, blir det feil å spekulere nærmere i dette. Vi stiller oss selvsagt til disposisjon dersom kommunen har behov for mer informasjon eller ytterligere avklaringer fra vår side, skriver Tveter i en e-post.

Lyttet til leieboernes historier

I møtet på rådhuset torsdag lyttet Johansen og byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) til historiene og sa etterpå at det hadde gjort inntrykk. Samtidig innrømmer de to at heller ikke politikere og myndigheter har vært nok på banen for å håndheve gjeldende lover og rettigheter.

- Nå skal vi forsøke å snu alle steiner. Vi ser at loven henger etter i svingene og at sanksjonsmulighetene ikke er strenge nok, sa Johansen da møtet var avsluttet og pressen slapp inn i rommet.

Overfor Nettavisen peker Johansen på perioden med borgerlig byråd og hevder at det nåværende rødgrønne byrådet må forsøke å rette opp noe av fortidens feil:

- Det forrige byrådet ønsker ikke å bruke den kommunale forkjøpsretten. Det var et politisk ønske. Resultatet ble at eiendommer til en verdi av 11 milliarder kroner ble solgt ut, og konsekvensen er at kommunen i dag har lite egne tomter og boliger.

Marcussen: - Loven er utdatert

- Vi ser både på instruksen som bystyret har gitt Eby (Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Red. anm.) om hvordan kommunal forkjøpsrett skal håndteres, og vi ser på selve loven. Vi ønsker en mer aktiv bruk av forkjøpsretten, enten at kommunen bruker den på vegne av beboere eller at beboere selv bruker retten. Det er åpenbart at loven ikke er tilpasset dagens situasjon, men er utdatert, uttaler Hanna E. Marcussen til Nettavisen.

Hun peker blant annet på at den korte fristen på fire måneder fra kommunen får melding til det må fattes vedtak som problematisk.

Hun forteller at byrådet nå er i dialog med blant andre Husbanken om kommunal forkjøpsrett, og hun utelukker ikke at det også kan komme forslag til lovendringer.

Fikk aldri tilbud om å kjøpe

Med på møtet torsdag var også to av dem som nå kan komme til å gå til søksmål mot Fredensborg og eier og daglig leder Ivar Tollefsen for manglende varsling etter eierseksjonsloven, Frode Halse og David Veøy.

Halse er den ene leieboeren Fredensborg har innrømmet at skulle hatt et kjøpstilbud, men som ikke fikk. David Veøy er en av dem som hevder at han aldri har fått noe slikt tilbud. Eierseksjonsloven sier at leieboere som bodde i en leilighet ved seksjonering og hadde botid der minst to år forut for seksjonering skal ha et kjøpstilbud på 80 prosent av markedspris da leiligheten ble seksjonert.

- Kunne fått en fortjeneste på 400.000 kroner

- Jeg ville ha husket det, hvis jeg hadde fått et slikt tilbud. Det sier seg selv, for det ville ha vært et tilbud som åpnet for en stor fortjeneste. Da hadde jeg kunnet ha kjøpt boligen jeg bodde i til under markedspris og kunne senere ha solgt den skattefritt. Kanskje kunne det vært en fortjeneste på rundt 400.000 kroner. Den muligheten ville jeg ikke ha latt gå fra meg, sier Veøy til Nettavisen.

Halse bodde og bor fortsatt i en av de gamle sykehusleilighetene i Sinsenveien, i det såkalte Søsterhjemmet. Veøy bodde i Holsts gate 4 på Torshov i perioden 2012 og 2015. Også Holsts gate var en del av sykehusporteføljen (1700 boliger i alt) som Ivar Tollefsen og Fredensborg erhvervet da Oslo kommune besluttet å selge i 2001.

Advokat: Klar til å ta ut stevning

- Vi har sendt et prosessvarsel til Fredensborg, og de har svarfrist til i dag. Vi er klare til å ta ut stevning mot selskapet fredag, sier advokat Torkjell Solbø i advokatformaet Codex til Nettavisen.

Solbø sier Halse og Veøys sak kjøres som to pilotsaker, men at det kan være flere søksmål i vente. Overfor Nettavisen har advokaten tidligere antydet muligheten for gruppesøksmål og sagt at det kan være 1000 leieboere som er blitt snytt for det tilbudet de skulle fått etter seksjonering.

Solbø sier videre at de sakene de ser på ikke bare begrenser seg til brudd på eierseksjonsloven.

- Vi ser på mønstre i hvordan Fredensborg har opptrådt og identifiserer problemområder. Misvisende informasjon og feil verdsettelse av boliger er noe av dette, sier advokaten til Nettavisen.

Øyner nytt håp

Frode Halse sier han øyner nytt håp om å vinne fram etter møtet på rådhuset torsdag:

- Jeg har følt meg ganske aleine i denne kampen, men nå ser jeg at jeg ikke er alene, sier han.


Bakgrunn: Fredensborg og Ivar Tollefsen

  • Eiendomsinvesteringsselskapet Fredensborg AS er eid fullt og helt av Ivar Tollefsen (57), eiendomsinvestor og eventyrer.
  • Selskapet ble stiftet i 1985.
  • Selskapet satser på eiendom i Skandinavia, Tyskland og Nederland.
  • Eiendommer for utleie og all utleievirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland er samlet i datterselskapet Heimstaden AB med hovedkontor i Malmø. Selskapet er notert på Stockholm-børsen. I Norge er Heimstaden landets største private boligeiendomsselskap med over 4000 leiligheter for utleie, ifølge selskapet selv.
  • Ivar Tollefsen har ifølge en oversikt utarbeidet av Finansavisen eiendom for 45 milliarder kroner (bruttoverdi) og er dermed Norges største eiendomskonge. Ifølge avisa er han den første norske boliginvestoren som har vokst ut av Norge, Sverige og Danmark.
  • Han har leieinntekter på 3,8 milliarder kroner, ifølge Finansavisen.
  • Selskapet Heimstaden AB har eiendommer til en verdi av 73 milliarder kroner. Selskapet eier i dag 40.902 leiligheter med et boligareal på 2.448.698 kvadratmeter og 316.000 kvadratmeter næringsareal, ifølge Finansavisen.
  • Fredensborg og Ivar Tollefsen fikk en pangstart som eiendomsaktør i 2005. Da fikk de - etter fire års venting - godkjent kjøpekontrakten og fikk erverve sykehusboligene som Oslo kommune solgte i 2001. Oslo kommune solgte hele porteføljen på 1700 boliger til 715 millioner kroner i 2001. Etter aksjesalg fra ABG Sundal Collier i 2005 satt Fredensborg med hele porteføljen til 2001-pris. Etter aksjehandelen vedtok Oslo bystyre i desember 2005 å benytte forkjøpsretten på flere av disse bygårdene. Striden om verdifastsettelsen av bygårdene ble en årelang dragkamp i rettsapparatet. Det store spriket mellom verdifastsettelsen leieboerne mente var riktig og det retten fastsatte, satte en stopper for oppkjøp. Borgarting lagmannsrett sa i en kjennelse fra oktober 20111 at borettslagene som kjempet for å kjøpe skulle betale 1682 millioner kroner for 11 leiegårder som Tollefsen hadde kjøpt for 407 millioner kroner.
  • I 2012/13 ble striden om sykehusboligene fremmet for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, uten at det ble realitetsbehandling.

(Kilde: Brønnøysundregistrene, Finansavisen, DN.no, Fredensborg.no, Heimstaden.no)