*Nettavisen* Økonomi.

Byråkratiet vokser, men her er kommunene mot strømmen

Foto: Per Arne Rennestraum (Porsgrunns Dagblad)

Han styrer en av Norges minst byråkratiske kommune.

15.11.12 21:25

OSLO (Nettavisen): - Vi har lært av industribedriftene i kommunen, sier rådmann Per Wold.

Mens antallet offentlig ansatte går ned i Sverige, fortsetter det å øke i Norge.

Men tall fra kommunene viser at byråkratiet er svært ulikt fordelt rundt i landet.

En oversikt fra ByråkratiBarometer 2012 plasserer kommunene Larvik, Karmøy og Porsgrunn øverst på topp 20-lista som Norges minst byråkratiske kommuner.

NETT-TREFF: Gulati svarte på spørsmål fra leserne. Les svarene her.

Med industrien utenfor stuedøra
- Det forventes av oss at vi skal være like effektive som de bedriftene som har skapt oss, sier rådmann Per Wold i Porsgrunn kommune. Kommunen med 35.000 innbyggere er blant annet kjent for industrien på Herøya, der tunge industribedrifter har vært gjennom store omstillinger de siste årene. Evne til omstilling har også vært et stikkord i kommunen.

Porsgrunn kommune har 3000 ansatte, 2200 på heltid. Rådmannen her sliter som rådmenn flest med å få budsjettene til å balansere. Driftsregnskapet er ikke hyggelig lesning med sine minustall, men kommunen kan vise til positive tall helt nederst på bunnlinjen og budsjetterer med et positivt resultat også for 2013.

Men det skyldes ekstraordinære inntekter kommunen ikke kan lene seg for tungt på. Det må kuttes mange millioner på utgiftssiden når budsjettet skal vedtas i desember. Rådmannens oppskrift er å redusere utgiftene og øke inntektene. Han har god tro på at politikerne også ser hva som kreves.

Filosofien er at folkets penger skal brukes til å gi folket gode tjenester

- Folkets penger
- Vi er framoverlent når det gjelder å bruke gode IT-systemer, og vi har klart å holde administrasjonskostnadene nede. Filosofien er at folkets penger skal brukes til å gi folket gode tjenester, sier rådmannen om hva som plasserer Porsgrunn så høyt på byråkratibarometeret.

Han har sittet to år i rådmannsstolen og har selv bakgrunn fra næringsliv og industri. Industrien i dette distriktet har vært gjennom noen jordskjelv de siste årene, med industrinedleggelser, tøffe omstillinger og nyetableringer som ikke alltid har hatt livets rett.

Firmaet REC var en slik satsing mange hadde tro på da de etablerte seg på Herøya, med sin produksjon av silisiumbaserte solceller, men etter noen fantastiske år kom kineserne på banen og REC måtte legge ned sin fabrikk i Porsgrunn.

- Vi er tett på industrien her i kommunen, og vi tar med oss noe av kulturen derfra i forvaltningen av kommunen, sier Wold til Nettavisen.

Vi har hele tiden forbedringspotensiale vi også

- Forandring og forbedring
- Vi har hele tiden forbedringspotensiale vi også. Det er også en typisk tanke fra industrien; forandring og forbedring hele tida, legger han til.

Når avisene skriver om rådmenn som kutter, vil Wold heller snakke om forbedringsmål, både i forhold til kvantitet og kvalitet.

Med penger på bok
Kommunen er i en heldig stilling med penger penger på bok som gir avkastning. Porsgrunns «oljefond», som skriver seg fra salg av kraftaksjer, er på vel 1 millard kroner og kaster av seg 65 millioner kroner i år.

I tillegg kan kommunen hente utbytte som medeier i Skagerrak Energi, rundt 74 millioner kroner. Det er så mye penger at kommunen har måttet innføre sine egen handlingsregel for ikke å la seg friste for mye og glemme at kommuneøkonomien og servicenivået må basere seg på de vanlige driftsinntektene.

Store forskjeller
Oversikten fra ByråkratiBarometer 2012 viser at det er store variasjoner fra kommune til kommune når det gjelder administrasjonsbyrden i kommunene.

Kommunene Larvik, Karmøy, Porsgrunn, Bergen og Ski har altså lavest byråkratibyrde. De har alle over cirka 25.000 innbyggere. Bergen er beste storby med en fjerdeplass på barometeret. Trondheim faller fra 7. til 19. plass.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Paul Weaver

De beste fylkene
Det er fylkene Akershus og Rogaland, samt Vestfold, som har flest kommuner på topp 50-listen.

Årlige lønnskostnader til administrasjon per innbygger varierer fra 1300 til 1800 kroner hos de beste kommunene - til mer enn 7000 kroner hos de dårligste.

Utgifter til administrasjon og styring i kommunene som andel av totalutgifter varierer fra rundt 6 til 20 prosent.

Lønnsutgifter til politisk styring per innbygger varierer fra drøyt 100 kroner i større kommuner. til 2000 kroner i flere mindre kommuner.

Henter tall fra SSB
Byråkratibarometeret rangerer norske kommuner etter andel av ressursbruken som benyttes i adminstrasjon.

Sjefsåkonomi Terje Strøm forteller til Nettavisen at oversikten baserer seg på tall som kommunene selv leverer til Statistisk sentralbyrå gjennom KOSTRA. Oversikten bygger særlig på tall for lønnskostnader til administrasjon per innbygger. Det spiller også inn hvor stor andel netto driftsutgifter kommunen bruker innen administrasjon, i prosent av innbyggertallet, hvor mange årsverk kommunen har innen administrasjon og lønnskostnader til politisk styring per innbygger.

De minste kommunene bruker større andel av tilgjengelige ressurser på administrasjon og politisk styring

Dyrt å være liten
- Generelt viser oversikten at de minste kommunene bruker større andel av tilgjengelige ressurser på administrasjon og politisk styring enn større kommuner. Samtidig viser tallmaterialet at det er store forskjeller som ikke følger av kommunestørrelsen alene, sier Terje Strøm.

793.000 jobber i offentlig forvaltning

I Norge har sysselsettingen i offentlig forvaltning økt med 37.000 fra 2008 til 2011. I 2011 var det rundt 793.000 sysselsatte i offentlig forvaltning her i landet, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med året før. Pleie- og omsorgstjenester utgjør en stor andel av syssettingen i offentlig forvaltning, 36,4 prosent. På andreplass kommer undervisning med 22,3 prosent, og på tredjeplass offentlig administrasjon med 19,5 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.