NSB-konsernet melder om et «tilfredsstillende driftsresultat» på 609 millioner kroner etter årets første åtte måneder, men situasjonen i CargoNet er derimot dyster.

Minus 64 millioner

I godsvirksomheten er resultatet minus 64 millioner kroner, en forverring på 32 millioner kroner fra samme periode i 2017.

Tapene i CargoNet gjør at selskapet må omstilles.

- Vi opplever hard konkurranse, ikke minst fra utenlandske lastebiler. CargoNet har derfor iverksatt en rekke løsninger for å bedre lønnsomheten. Færre avganger, en prisjustering og om lag 50 færre ansatte er hovedtiltakene, sier Geir Isaksen, sier konsernsjef i NSB, Geir Isakse, i en pressemelding.

Les mer: CargoNet kutter hvert tiende årsverk

Godstrafikken reduseres

CargoNet – som er heleid av NSB – har lenge slitt med lønnsomheten.

Ifølge nestleder Erik Larsson i Norsk Lokomotivforbund vil kuttene til CargoNet innebære at godstrafikken på jernbane reduseres med opptil 20 prosent.

I fjor avlastet CargoNet norske veier for cirka 177.000 lange trailerturer, noe som tilsvarer om lag 700 trailere hver dag, ifølge CargoNets egne beregninger

Flere togreiser

Samtidig reiser flere med toget. Så langt i årer det gjennomført 45,5 millioner reiser med NSBs tog, noe som er 3,4 millioner flere reiser enn samme periode i fjor.

- Det er hyggelig at stadig flere ønsker å reise med tog. Det gjør at det kan bli trangt på togene i rushtiden. Samtidig opplever vi redusert punktlighet, noe verken kundene eller vi er fornøyde med. Det er hovedårsaken til at kundetilfredsheten synker fra 76 til 71 i perioden, forklarer Isaksen.

Driftsresultatet for persontogvirksomheten er 473 millioner kroner, som er på samme nivå som tilsvarende periode i 2017. Også driftsresultatet for Nettbuss er tilsvarende samme nivå som i fjor, 200 millioner kroner.