Gå til sidens hovedinnhold

Carl I. Hagen tar pensjonssaken til Menneskerettighets- domstolen

– Det Høyesterett i realiteten har gjort er å endre vår grunnlov.

Frp-politiker Carl I. Hagen (72) nekter å godta at hans stortingspensjon ble lavere etter at Stortinget endret sin pensjonsordning i 2011. Han hevder dette er et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.

Den tidligere stortingsrepresentanten, som nå er Fremskrittspartiets gruppeleder i Oslo bystyre, tok saken til Trygderetten i 2014, men tapte. Heller ikke i lagmannsretten fikk Hagen medhold, og Høyesterett forkastet anken i saken mot Statens pensjonskasse.

Nå klager Carl I. Hagen saken inn for Menneskerettighetsdomstolen.

– Endrer grunnloven

– Jeg har gått igjennom dommen fra Høyesterett og påpeker alle de feilene jeg mener Høyesterett har gjort – punkt for punkt, sier Carl I. Hagen til Nettavisen.

Han mener at underregulering av alle pensjoner med et fratrekk på 0,75 prosent er grunnlovsstridig for alle de som var pensjonister når reformen ble innført.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Fram til 2011 hadde Hagen – som ble pensjonist i 2010 – og stortingsrepresentantene den såkalte gullpensjonen. Den utgjorde 66 prosent av stortingslønnen.

– I klagen argumenter jeg veldig sterkt for at det Høyesterett i realiteten har gjort er å endre vår grunnlov. I dommen slår de fast at det er tilbakevirkende kraft og at jeg taper på denne endringen, fortsetter han.

Carl I. Hagen synes det er rart at ingen av de andre statspensjonistene har gått til samme sak som han.

Ikke omfattende inngrep

– Fagforeningene har i et skriv til min sak tatt forbehold om at pensjonsendringen er grunnlovsstridig. Det er derfor rart at ingen av statspensjonistene reagerer på at foreningene inngår en avtale som godkjenner et nytt reguleringsprinsipp med en lavere sats, sier Carl I. Hagen.

Klagen har Hagen skrevet selv. Han er ikke nådig.

– Det er vanskelig å avgjøre lengden på en strikk, fordi den kan trekkes ut i lengre eller mindre deler. Dette prinsipp har retten innført som tolkningsprinsipp for paragraf 97, skriver Frp-politikeren.

Les hele klagen her:

I Grunnlovens paragraf 97 heter det at «ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft».

Høyesterett la i sin vurdering blant annet vekt på at endringen ikke innebærer et særlig omfattende inngrep, og at stortingsrepresentantene ikke kan ha hatt en berettiget forventning om at reguleringsmekanismen skulle bestå uendret. De samfunnsmessige hensyn bak pensjonsreformen, som økonomisk bærekraft, likebehandling og en rettferdig fordeling mellom generasjonene, måtte etter Høyesteretts syn veie tungt», heter det i sammendraget fra Høyesterett.

Kommentarer til denne saken