Tirsdag denne uka var den tidligere Frp-lederen på Granvollen på Hadeland. Carl I. Hagen har framsatt sine krav om hva som må til i regjeringsforhandlingene for at ikke oppslutningen om partiet skal kollapse.

- De ønsket mine råd, og det var en god tone under samtalene. Partiledelsen har vært lydhør for råd både fra meg, Tor Mikkel Wara og andre utenfor det sentrale partiapparatet, sier Hagen til Nettavisen.

- Fjern elbil-fordelene!

Sentralt i Hagens krav er, ikke overraskende, to temaer som står kjernevelgerne nær: innvandring og bilismen. Hagen er ganske konkret i sine krav på begge områdene:

- De må fjerne alle elbilfordelene og innføre vanlige skatter og avgifter som for andre biler. Folk er ikke klar over at vi subsidierer elbilene med 11 milliarder kroner. Fjerner vi disse fordelene, kan vi også fjerne bomringene, som bringer inn om lag 10 milliarder kroner.

Hagen vil også innføre et totaltall for antall innvandrere.

- Vi har for stor innvandring, og må få på plass et system for å regulere det totale antallet som kommer fra fjerne land. Hvis familiegjenforening fører til at det kommer flere enn antatt, må antallet kvoteflyktninger justeres tilsvarende ned, sier Hagen.

- Velgerne har grunn til å være skuffet

- Hva tror du er risikoen dersom Frp ikke får gjennomslag for slike krav? Det er mange velgere som er skuffet når det gjelder løftene om å fjerne bomringer, for eksempel?

- Risikoen er selvfølgelig at vi mister enda flere velgere. For de har grunn til å være skuffet. Men det finnes andre løsninger også. Man kan forlenge nedbetalingene av veiene med 15 år, slik at satsene kan reduseres. Det kan også hjelpe på.

- Hva er det største problemet, slik du ser det, med å sitte i regjering med Kr.F? De har et ganske annet syn på innvandring, for eksempel?

- Jeg vil ikke snakke om noe største problem. De vil selvfølgelig ha gjennomslag for sine ting. Alle partier må få gjennomslag for noen av sine kjernesaker - det er sånn det er. Men jeg ser ikke hvorfor at de skal være opptatt av å få inn flere innvandrere?

- Hva gjør Hareide der?

Hagen benytter anledningen til å lange ut mot Knut Arild Hareide.

- Hareide snakker mye om nestekjærlighet og verdier og sånt. Men det er da nok å ta av her, han kan ikke være så rundhåndet med andre land! Jeg skjønner i det hele tatt ikke hvorfor Hareide skal blande seg, jeg trodde han var ute.

- Hvordan tror du velgerne oppfatter å være i posisjon dersom dette fører til enda mindre synlighet for partiets politikk?

- Våre velgere er ikke strålende fornøyd. Stadig flere spør seg er det noe vits i å være i regjering hvis vi ikke får det som vi vil. Men flere er nå trukket inn i forhandlingene. Mange er engasjert, og vi har god tid. Vi må oppnå resultater, og landsstyret må få god tid til å lese gjennom dokumentene.

- De har lyttet til meg

- Hvordan vurderer du et samarbeid med KrF sammenlignet med Venstre? Hva tenker du for eksempel om Knut Ropstads forslag om en stor økning i engangsstøtten til førstegangsfødende?

- Jeg vil ikke gå inn på detaljer. Alle partiene må få sitt. Men vi må ikke gi etter for det Kr.F sier om at vi får mer penger ved å øke skatter og avgifter. Jeg har inntrykk av at forhandlerne har lyttet til det jeg har sagt. Det er en god tone og et godt forhandlingsklima. Men om det strander, har vi allerede en regjering som fungerer helt fint basert på det som ligger i Jeløya-avtalen.