Carsten Bleness har sagt opp sin stilling som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Dagavisen.

– Jeg har ikke lykkes i å skape gode nok økonomiske resultater for avisen. Det tar jeg konsekvensen av og har levert min oppsigelse. Prosjektet Dagsavisen må kjøres videre med nye lederkrefter, sier Bleness i en pressemelding.

Den økonomiske situasjonen for avisen har lenge vært vanskelig, og konsernsjefen i Mentor Medier, Helge Simonnes, er valgt som ny styreleder i Dagsavisen.

– Sjefsjobben i Dagsavisen har vært krevende, og det ble ikke noe bedre da finanskrisen slo inn i fjor. Carsten Bleness har gjort en flott innsats i de fem årene han har ledet avisen, men jeg har forståelse for at det i lengden ble for personlig belastende å være eneleder i en slik situasjon. Det tjener Carsten til ære at han selv så nødvendigheten av å få endring, sier Helge Simonnes.

Styret i Dagsavisen konstituerte i dag Arne Strand som ny ansvarlig redaktør og Harald Solberg som administrerende direktør. Sistnevnte er viseadministrerende direktør i Mentor Medier.

Dagsavisen er eid av Mentor Medier (66 prosent) og Stiftelsen Dagsavisen (34 prosent).