Cermaq sliter med helsen

Lakseproduksjonen i Chile er langt nede, og bedring ventes ikke med det første.

13.02.09 08:50

Sykdomsproblemer rammer oppdrettselskapet Cermaq i fjerde kvartal.

Følg markedet tettest på NA24 iMarkedet

Selskapet fikk et negativt driftsresulttat før verdijustering av biomasse på 35 millioner kroner, sammenlignet med 155 millioner kroner i samme periode året før.

Store problemer
Resultatet er redusert som følge av ekstraordinære engangskostnader på 158 millioner kroner relatert til ILA i oppdrettsvirksomheten i Chile og en negativ driftsresultateffekt på 24 millioner kroner knyttet til fiskesykdom i Finnmark. Fôrvirksomheten forbedret den underliggende marginen, og resultatene fra oppdrettsvirksomheten i Canada og i Nordland var som forventet.

Cermaqs driftsinntekter var 3.053,9 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 2.221,9 millioner kroner perioden året før. Inntektsøkningen kommer i hovedsak fra høyere volumer og priser i EWOS. Også inntektene fra landbruksselskapet Denofa, som ikke var konsolidert i 2007, og høyere priser i Mainstream bidro til økte inntekter for gruppen.

Resultat før skatt endte på minus 194,6 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 60,5 millioner kroner i samme periode året før.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

- Sykdomssituasjonen for atlantisk laks i Chile i fjerde kvartal ble verre enn ventet, og har påført Mainstream Chile betydelige tap. Tapene vil fortsette i første kvartal i år, og vi forventer et negativt resultat fra Mainstream Chile også i 2009. Nytt regelverk og bedrede metoder og rutiner vil føre til en bedre sanitærsituasjon i chilensk lakseoppdrett fremover, men det vil ta lang tid å bygge opp produksjonen igjen. Vi vil være forsiktige og ikke øke volumet av atlantisk laks før vi har større sikkerhet for de sanitære forholdene, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Den chilenske oppdrettsvirksomheten Mainstream rapporterte et negativt driftsresuitat før verdijustering av biomasse på 135,7 millioner kroner sammenlignet med et overskudd på 11,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2007.

Volumet gikk ned med 13,2 prosent på grunn av lavere salg av alle arter fra Chile, mens virksomheten i de øvrige regionene var bedre enn i fjerde kvartal 2007. Resultatet ble sterkt preget av kostnader knyttet til ILA, inkludert nedskrivinger av biomasse på 111 millioner kroner og 47 millioner kroner knyttet til frossen fisk.

Kraftig økning av ILA
Cermaqs største utfordring er fortsatt oppdrettsvirksomheten i Chile.

I fjerde kvartal ble det rapportert 79 nye ILA tilfeller, hvorav 11 var i Mainstream. Mainstream Chile har ikke satt ut smolt siden november og planlagte utsett for 2009 er redusert til 5 millioner smolt, sammenliknet med 8,4 millioner i 2008 og 15,7 millioner i 2007. Utsettet kan bli ytterligere redusert avhengig av den sanitære situasjonen i Chile. Nytt sanitærregelverk har blitt iverksatt i Chile, og dersom den foreslåtte planen for områdeforvaltning blir gjennomført, vil vi få en godt grunnlag for fremtidig produksjon.

Gjeldsboom
Samtidig opplyser selskapet at netto rentebærende gjeld økte med 717 millioner i kvartalet.

- Mye av denne økningen var ventet og skyldes investeringer i fôrfabrikken i Florø og vekst i oppdrettsvirksomheten i Norge, investeringer som vil styrke fremtidig virksomhet. Også lagre av frossen fisk i Chile og økning i kundefordringer i EWOS Chile har bidratt til økning av gruppens gjeld, skriver selskapet.

Netto rentebærende gjeld var 3.128 millioner kroner ved utgangen av 2008, en økning på 1.871 millioner fra 2007.

- Gjelden har økt mer enn forventet i 2008, men vi venter å se en reduksjon i løpet av første halvår 2009. Til tross for at gjelden er økt, har Cermaq god likviditet og den nødvendige finansiering for å opprettholde god finansiell fleksibilitet, sier Geir Isaksen.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.