Det er klart etter at Sveaas’ investeringsselskaper Kistefos AS og Kistefos Investment AS forlenget terminkontrakter på henholdsvis 13.080.982 og 1.400.000 aksjer i Scorpion Offshore Ltd.

Forlengelsen er gjort til terminkurs 25,1131 kroner per aksje. Terminene løper nå til 16. juni 2010. Christen Sveaas er styremedlem i Scorpion Offshore Ltd. og eier i tillegg direkte 35.747 ordinære aksjer i Scorpion Offshore Ltd.

Gyljandi AS, eiet av administrerende direktør i Kistefos AS, Åge Korsvold, har samtidig, etter børsens stengetid 16. desember 2009, forlenget terminkontrakt på 486.480 aksjer i Scorpion Offshore Ltd. Terminkurs og løpetid er identisk til terminene tilhørende Kistefos-selskapene.

Totalt kontrollerer Christen Sveaas og nærstående selskaper 15 003 209 aksjer, tilsvarende 16,8 prosent av aksjene og stemmene i Scorpion Offshore Ltd. Det er skipsreder John Fredriksens Seadrill som er hovedaksjonær i Scorpion Offshore.