Den globale økonomien ventes å vokse med 3,5 prosent i 2019 og 3,6 prosent i 2020, viser oppdaterte prognoser fra IMF. Anslagene er nedjustert med henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng fra forrige prognose, som ble lagt fram i oktober.

Rapporten synes å påvirke de asiatiske børsene tirsdag - som nesten alle er i minus. I Hong Kong er Hang Seng-indeksen ned 1,14 prosent like før stengetid. I Japan er børsen nå stengt etter en nedgang på 0,47 prosent for hovedindeksen Nikkei 225. I Seoul endte KOSPI-indeksen ned 0,32 prosent. Det gjenstår ennå to timer av handelen i Singapore. Foreløpig er hovedindeksen Straits Times ned 0,41 prosent.

Oslo Børs faller på sin side 0,4 prosent ved åpning.

Handelskrig viktig bakteppe

Et viktig bakteppe for nedjusteringen er handelskrigen mellom USA og Kina. Men også brexit – britenes rotete utmelding av EU – virker inn. IMF advarer mot en utmelding uten avtale.

– Det er avgjørende at ledere løser denne usikkerheten umiddelbart, oppfordrer pengefondet i rapporten som ble lagt fram i forbindelse med Verdens økonomiske forum i Davos mandag.

IMF har alt advart om at Storbritannias økonomi kan krympe med 5–8 prosent på sikt, dersom landet går ut av EU uten noen avtale som gir tilgang til det europeiske markedet.

Prognosene for den britiske økonomien i 2019 holdes foreløpig på samme nivå som for tre måneder siden, på 1,5 prosent. Da er det en forutsetning at Storbritannia og EU blir enige om en avtale.

Bilindustri og gule vester

For eurosonen samlet sett nedjusterer IMF prognosen til 1,6 prosent fra 1,8 prosent.

Den tyske økonomien ventes å vokse bare 1,3 prosent i 2019, et anslag som er 0,6 prosentpoeng lavere enn for tre måneder siden. Nedjusteringen har sammenheng med lavere produksjon i bilindustrien i kjølvannet av utslippsskandalen.

For Frankrike er anslaget 1,5 prosent, og «gule vester-opprøret» nevnes som en mulig trussel mot økonomien.

Kina bremser

IMFs globale utsikter bærer preg av at veksten bremser raskere enn ventet i utviklede økonomier. Kinas økonomi lider under amerikanske tollbarrierer, påpekes det.

Som for å understreke utviklingen, rapporterte Kina samme dag om en vekst på 6,6 prosent i fjor. Det er den svakeste veksten siden 1990. Etterspørselen etter kinesiske varer ble lavere i fjor, og IMF forventer at veksten vil bli enda lavere i 2019. Prognosen lyder på 6,2 prosent.

Forventningene til USAs økonomi i 2019 er den samme som før, en vekst på 2,5 prosent, men IMF påpeker at den pågående budsjettkrisen utgjør en risiko.

Bli enige!

Pengefondet oppfordrer USA og Kina til å forhandle fram en løsning på handelskrigen.

– Landene må i samarbeid og hurtig løse sine uenigheter om handel og den politiske usikkerheten det medfører, heller enn å bygge opp skadelige handelshindringer og destabilisere en verdensøkonomi som allerede er i ferd med å bremse opp, heter det i rapporten

I Midtøsten er det lav oljepris som virker inn på den økonomiske utviklingen. Prognosen for Saudi-Arabia er en vekst på 1,8 prosent i 2019, ned fra 2,4 prosent i oktober-rapporten. Landet selv regner med en vekst på 2,6 prosent.