– Vi tror kutt i statens utgifter vil tvinge seg fram når oljepengebruken må reduseres, sier samfunnsøkonom Haakon Riekeles i Civita til Dagens Næringsliv. Han regner med at forslagene som legges fram i et nytt notat, er kontroversielle. Men Civita mener statens utgifter ikke kan fortsette å øke like mye som før i årene som kommer.

Ifølge forslaget vil staten spare vel 18 milliarder på å kutte sykelønnen til 80 prosent av lønn ved alt sykefravær. Samtidig foreslås det at arbeidsgiver i inntil ett år skal ha ansvar for utbetaling av opp til 50 prosent av lønna i sykepengeperioden.

Civita-rapporten foreslår også å senke det såkalte inntektstaket på flere offentlig ytelser. I dag gir inntekter over seks ganger grunnbeløpet (G) ingen uttelling, dette vil Civita senke til fem ganger G. Dette vil gi en innsparing på 7,5 milliarder kroner.

Ved å kutte grunnskolen med ett år kan man spare 4 milliarder. Civita mener ett års tidligere skolestart har hatt liten effekt.

Regjeringspartiene vil ikke gå inn på enkeltforslagene fra Civita, men er enige i at man må gå kritisk gjennom statens utgifter.