Hva skjer i markedene, og med oljeprisen og den norske kronen, hvis Donald Trump vinner presidentvalget? Analytiker i DNB Markets Magne Østnor søker å gi svar i bankens morgenrapport tirsdag.

SISTE: Livedekning av valget

- Konsekvensene av Trump som president er usikre. Dels som følge av hans forslag til store omveltninger i den økonomiske politikken, dels som følge av at Kongressen kan stanse mange av Trumps forslag og dels som følge av at konsekvensene av de ulike forslagene trekker i ulike retninger, innleder Østnor.

Skattelettelser og økt finanspolitisk stimulans vil løfte veksten, og slik sett bety høyere renter og sterkere dollar.

- Å skrote handelsavtaler og øke handelsbarrierene vil trekke i motsatt retning, men også løfte inflasjonen. Den samlede effekten er usikker. På kort sikt står vi imidlertid igjen med nettopp usikkerhet, all den tid politiske tiltak, og effekten av disse, er tidkrevende saker, skriver Østnor.

LES: USA: Dette er viktige klokkeslett valgnatten

Han mener økt usikkerhet betyr at sannsynligheten for at Fed utsetter rentehevingene øker.

- Clinton-seier vil være positivt for oljeprisen, fordi hun ønsker å skattlegge bransjen hardere, men viktigst, fordi oljeprisen som et finansielt instrument reagerer på mindre usikkerhet. Trump på sin side, ønsker lavere skatter for bransjen, og Trump-seier anses altså som negativt for oljeprisen, skriver Østnor.

Hva så med den norske kronen?

- Kronen er særlig sensitiv for endringer i oljeprisen, men også i rentedifferansen mot utlandet og risikosentimentet i markedet. Skulle Trump vinne, vil lavere oljepris og svakere risikosentiment kunne bidra til en svakere krone. Skulle Clinton vinne, derimot, tror vi ikke det er rom for særlig kronestyrking. Noe høyere oljepris vil hjelpe, men her henger OPEC som en klam hånd over utsiktene, skrier Østnor.

DNBs analytiker vil ikke utelukke at de siste ukes markedsreaksjoner i stor grad handler om å redusere risikoen, skalke lukene, og i mindre grad endringer i forventningene til faktisk utfall.

Nettavisen har møtt en kvinne i New York som har vært og stemt etter over to timer i kø:

HTML EMBED
embedNAvideo("GahkRXk2gPQZyvEtRqxc5g", false)