Tallet kommer fram i en måling TV-kanalen har gjort sammen med meningsmålingsinstituttet ORC rett etter at president Trump talte i en time til Kongressen.

Les: Trump overrasket i statsmannsaktig tale: - Slik skal vi lyse opp verden

Flere analytikere påpeker at den fortsatt forholdsvis ferske presidenten har grunn til å være svært fornøyd med det resultatet.

CNNs politiske senioranalytiker Stephen Moore sammenligner det med målinger som viser at bare litt over halvparten så mange – rundt 44 prosent – er fornøyd med jobben Trump gjør.

- Riktig bra

69 prosent sier talen gjør dem mer optimistiske med tanke på hvilken retning landet tar. Like mange mener Trumps politikk vil være bra for landet. Rett før talen var det tallet 58 prosent

Politisk direktør David Chalian i TV-kanalen sier både George W. Bush og Barack Obama gjorde det noe bedre etter at de holdt sine første taler til en samlet Kongress, men at Trump ikke ligger langt bak.

- Det er i samme størrelsesorden, og det er et veldig bra tall for Trump. Vi vet at han før dette hadde en historisk lav oppslutning, og han er en polariserende president. Dette er riktig bra for ham, sier Chalian.

Artikkelen fortsetter under utdrag fra Trumps tale:

Mer dempet stil

Da Donald Trump holdt sin første tale til Kongressen, snakket han i en time om kjente temaer, men tonen og stilen var mer dempet enn vi har vært vant til.

Trump holdt seg til manus under så godt som hele den timen talen til de to kamrene varte, og selv slipset var mer dempet enn det karakteristisk røde han er kjent for.

Presidenten trakk historiske linjer helt tilbake til grunnleggelsen av USA og snakket om den fakkelen hver generasjon har gitt videre til den neste.

Han var innom kjente temaer som helsereform og gjentok angrepet på helsereformen til forgjengeren Barack Obama.

Også løfter om å styrke forsvaret ble gjentatt. Det samme gjelder amerikansk økonomi som skal løftes fram med blant annet skattereform og i større grad skal skjermes mot konkurranse utenfra.

Som en del av styrkingen av arbeidsmarkedet, tok han også til orde for omfattende endringer i innvandringspolitikken og prioritering av de best kvalifiserte innvandrerne.

Her kan du lese hele talen til Trump