Ifølge SSB ligger strømprisene i Norge på et historisk høyt nivå. Prisene har skutt til himmels, og verken en rekordvarm sommer, våt høst eller betydelig overproduksjon av strøm ser ut til å føre til lavere strømpriser i Norge.

Vinden som har truffet deler av Skandinavia de siste dagene, har ført til at vindkraftproduksjonen har gått for fullt. Resultatet av dette er igjen en betydelig overproduksjon av strøm i vindkraftlanadet Danmark - samt i Tyskland.

Les også: Tusenvis strømløse etter uværet

Får betalt for å bruke strøm

De siste par dagene har ikke bare prisene i Danmark vært lave, men de har vært negative. Dette fordi strømmen som produseres forbrukes, og strømselskapene betaler derfor kundene for å ta imot strømmen.

- En «storm» kan skape timer med lave og negative priser i ett område som Danmark når vindproduksjonen langt overstiger forbruket, inkludert maksimal eksport, sier Stina Johansen ved Nordpool til Nettavisen.

Første nyttårsdag var strømprisen i Danmark i snitt minus 3,9 øre per kWh - og tirsdag var prisene på det laveste på utrolige minus 48,3 øre per kWh.

Det betyr at de som forbruker strøm i Danmark faktisk får betalt for å bruke strøm, og ikke minst fører det til at Danmark selger unna strøm til sine naboland med tap. Dette inkluderer Norge.

I prinsippet betyr det at man kunne få 50 kroner for å fullade en Tesla.

Den store overproduksjonen har derfor ført til at strømprisene i nabolandene til Danmark har falt betydelig. Mens prisene var på minussiden i Danmark, betalte de baltiske landene, Sverige og Finland 2-10 øre per kWh.

Men selv om Norge ifølge Statnett importerte for fullt fra Danmark, samt noe fra Sverige og Nederland, var prisene nærmest uendret. Tall fra Nordpool viser at prisen i Norge har ligget stabilt på rundt 50 øre per kWh over lang tid - helt uavhengig av svingningene i utlandet.

I tillegg til disse 50 ørene, kommer merverdiavgift, nettleie og avgifter.

Årsak: Kutter vannkraftproduksjon når prisene faller

Tall fra Statnett viser tydelig hvorfor prisene i Norge forblir nærmest uendret: Vannkraftproduksjonen kan tilpasses minutt for minutt, og vannkraftprodusentene velger ganske enkelt å strupe produksjonen av strøm når det er billig strøm i utlandet.

På denne måten blir det likevel knapphet på strøm i nettet, og prisene ut til forbruker holdes høye.

- 50 øre er forventet verdi

Nettavisen har spurt Statkraft om en pris rundt 50 øre/kWh nå er det nye bunnivået de legger opp strømproduksjonen etter.

Ifølge pressetalsmann ligger det noe i dette.

- For vannkraftprodusentene som har begrenset magasinkapasitet er vannet, eller energien som er lagret i magasinene, en ressurs som man ønsker å utnytte best mulig. Det innebærer å spare på vannet når kraftprisen (og etterspørselen) er lav, for å produsere når kraftprisen (og etterspørselen) er høyere.

- De kommende vintermånedene forventer markedet mange timer med priser på godt over 50 euro/MWh (ca 50 øre per kWh). Dette betyr det at den forventede verdien av energien i svært mange av magasinene også ligger i dette området. Når Norge i perioder kan ta i mot billig dansk overskuddskraft vil derfor noe av den norsk vannkraften spare på vannet til senere bruk. Likevel vil det fortsatt være behov for en stor del innenlands produksjon. Når denne produksjonen har en alternativ fremtidig verdi i størrelsesorden 50 euro/MWh blir det prissettende, til tross for import av billig overskuddskraft fra Danmark og Sverige.

Statkraft er klare på at de bedriver mer prisoptimalisering når produksjonen bestemmes:

- Den fleksible vannkraften er uovertruffen i samspill med den uregulerbare kraften fra sol- og vindparker. God utnyttelse av vannkraftressursene innebærer å begrense produksjonen når forbruket er lavt eller det er rikelig kraft fra andre kilder, og motsatt når ressursbalansen strammer seg til. Dermed er det også samfunnsøkonomisk riktig at kraftprodusentene sparer vann når prisene er lave og produserer når prisene er høye. På den måten unngås også veldig høye priser i anstrengte perioder.

Les også: Strømprisene kan forbli høye helt til våren