*Nettavisen* Økonomi.

De ansatte på Akvariet ville ha direktøren sparket

De ansatte på Akvariet har i høst gjort opprør mot direktør Kees Ekeli. Nå innrømmer direktøren at han ikke har vært flink nok.

De ansatte på Akvariet har i høst gjort opprør mot direktør Kees Ekeli. Nå innrømmer direktøren at han ikke har vært flink nok. Foto: Rune Johansen (arkivfoto) (Bergensavisen)

Akvariet-ansatte mente de ble overkjørt av direktør Kees Ekeli. Nå får Akvariet-ledelsen refs i en rapport fra Arbeidstilsynet.

25.11.14 16:18

Den 11. november klokken 22 mottok styret i Akvariet i Bergen et brev der de ansatte krevde endringer i ledelsen og organisasjonen, skriver Vest24.

Styreleder Hallgeir Risøen bekrefter at de fikk et brev der det ble reist sterk kritikk mot akvariedirektøren.

– Brevet ble et emne på det ekstraordinære styremøtet dagen etter. Vi har i det siste hatt løpende ekstraordinære styremøter, da vi tar situasjonen på Akvariet svært alvorlig, sier Risøen.

Situasjonen går til dels frem i Arbeidstilsynets rapport, som Vest24 omtalte tidligere i dag. Arbeidstilsynet mener Akvariet svikter på en rekke områder: Innen organisatoriske forhold, HMS, opplæring og faglig utvikling, medvirkning og innen arbeidsmiljøet. Tilsynet varsler hele ti pålegg om forhold Akvariet må rette.

Ansatte har fortalt Arbeidstilsynet at de generelt ikke blir hørt. Noen ansatte synes også det er krevende at både konen og broren til Ekeli jobber på Akvariet, og mange har sluttet den siste tiden.

– Det blir gitt uttrykk for at generell medvirkning og deltakelse både innen virksomhetens HMS, drift og strategi er fraværende, står det i rapporten.

Ekeli har vært direktør for Akvariet siden 2002.

Har ingen planer om å sparke Ekeli
Tillitsvalgt på Akvariet Even Romarheim sier at det har vært en del frustrasjon på Akvariet i den senere tiden.

– Vi mener at vi har blitt overkjørt, og at vi ikke har fått nok ansvar der vi burde fått det, sier han.

– Dere krevde på sett og vis at akvariedirektør Kees Ekeli fikk sparken?

– Vi krevde at vi får mer medansvar, og at det ble gjort endringer i ledelsen og oppbyggingen av organisasjonen, svarer Romarheim.

Styreleder Hallgeir Risøen sier at de «har iverksatt prosesser for å få brakt forholdene i havn».

De har ingen planer om å avskjedige direktør Ekeli.

– Arbeidet med å få ordnet opp i forholdene følger vi tett. Vi skal lukke disse forholdene med sterk involvering av de ansatte. Vi har vært krystallklare på at dette skal løses med de ansatte, og at vi ender med omforente løsninger som er godt forankret i virksomheten, sier han.

Hyrer psykolog
Styreleder Risøen sier at et av tiltakene er å engasjere en organisasjonspsykolog. Risøen har sittet i akvariestyret i ti år, og aldri har de ansatte de sagt fra til styret om slike kritikkverdige forhold før i høst, opplyser han.

Vest24 vet at mange ansatte opplever det som krevende at Kees Ekeli sin kone Ine Schæfer og hans bror Joachim Ekeli også er ansatt ved Akvariet.

Tillitsvalgt Even Romarheim forklarer at de ulike rollene kan være utfordrende, både for dem de gjelder og de andre ansatte.

Bedriftshelsetjenesten Arsana har vært inne på Akvariet og gjennomført en medarbeiderundersøkelse som ga dårlige resultater. I høst var Arbeidstilsynet på besøk og bekreftet disse resultatene.

Mange sluttet før sommeren
De siste årene har mange sluttet på Akvariet. Ifølge Arbeidstilsynets rapport var det særlig mange som ga seg våren 2014, slik at Akvariet gikk inn i høysesongen med lav bemanning.

– Noen har sluttet av andre grunner, men noen har også sluttet fordi de ikke får utviklet seg nok og løst arbeidsoppgavene slik de har ønsket, sier Romarheim.

– Hvor lenge har det vær misnøye blant de ansatte?

– Misnøyen har nok bygget seg opp i løpet av de senere årene. Den blir også mer tydelig når det er lite bemanning og dårlig økonomi, svarer Romarheim.

Ekeli: - Jeg har ikke vært flink nok
Akvariedirektør Kees Ekeli sier at han opplever Arbeidstilsynet sin rapport som veldig presis.

– De har påpekt flere ting som er utfordrende, og som vi skal sette alle kluter til for å få orden på.

– Hva skyldes disse utfordringene?

– Jeg har ikke vært flink nok til å involvere de ansatte i arbeidet med utviklingen av Akvariet. Vi har gjort en del større utbygginger, hvor de ansatte ikke er tatt med i tilstrekkelig grad. Vi gjorde en del endringer i organisasjonen i 2012 også, som ansatte synes har vært vanskelig.

Ekeli traff sin kone på Akvariet før han ble direktør, og hans bror jobbet der også som dyrepasser før den tid.

– Men det pekes blant annet på som problematisk at din konen og bror jobber i virksomheten?

– Det er klart at det er noen utfordringer der som ikke har vært hensyntatt i tilstrekkelig grad, og at vi ikke har gjort de avklaringene som burde vært på plass. Jeg er kjent med hva de ansatte mener, og dette er definitivt noe vi vil jobbe med fremover. Både mellom oss som er i familie, og mellom de ansatte.

- Et vanskelig år
Ekeli sier at verken kommunikasjon eller informasjon mellom ledelse og ansatte har vært god nok.

– I 2014 har det vært et veldig hektisk år med godt besøk, men med for få ansatte, og for mange oppgaver. Det har vært et slitsomt driftsår for alle sammen, sier han.

– Har du styrets tillit, føler du?

– Ja. Jeg føler også at de tillitsvalgte på Akvariet har tillit til at vi sammen skal klare å rette opp i de tingene som oppleves som vanskelige. Men jeg opplever at de tillitsvalgte er dedikerte, og at vi sammen skal få til nødvendige endringene. Dette er det sentrale, og det opplever jeg er på plass, sier Ekeli.

Les flere saker i Vest24


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.