*Nettavisen* Økonomi.

De lekker i strie strømmer

Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

Allerede før fasiten har regjeringen lovet bort milliarder.

05.10.10 08:10

Tirsdag 5. oktober klokken 10 slipper regjeringen sitt statsbudsjett for 2011.

Siden finanskrisen har politikerne benyttet seg av mye mer oljepenger for å stimulere økonomien.

Ettersom økonomien i Norge kom seg bra gjennom krisen, og at den er bedre rustet enn alle andre sammenlignbare nasjoner er det ventet at budsjettet som legges frem vil være mer nøkternt enn de foregående.

Det at det ikke er et valgår øker også sannsynligheten for dette.

- Signalene fra Sigbjørn Johnsen er at det blir et litt strammere budsjett, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning til NA24.

Neppe på handlingsregelen
I og med at det har blitt brukt mer oljepenger enn den såkalte handlingsregelen tilsier har planen vært at man gradvis vil stramme inn for igjen å komme tilbake til nivået regelen foreskriver, nemlig at man hvert år kan bruke fondets forventede realavkastning på 4 prosent (altså avkastning fratrukket inflasjon) over statsbudsjettet.

Spørsmålet er om de vil kutte nok til at dette kan skje.

- Jeg er ikke sikker på om de får til det allerede i år, men det kommer litt ann på forløpet og hvordan de legger frem tallene, sier Chen.

Men før fasiten kommer er det i hvert fall klart at politikerne stort sett har kommet med økninger og ikke kutt i landets medier.

Her er lekkasjene:
* 580 millioner til samhandlig der 200 millioner kroner er friske midler.
* Bevilgninger til bygging av 2.000 nye sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser neste år.
* Byene får 100 millioner ekstra til kollektivtrafikk. Potten utvides fra dagens 333 millioner kroner til 431 millioner. Pengene skal brukes til å lokke de største byene til å satse på kollektivtrafikken og få ned privatbilismen.
* 1 milliard kroner til rassikring
* 21,6 millioner kroner for å finne løsninger som kan redusere bilers CO2-utslipp.
* 100 millioner kroner for å lete etter gull i Norge-Norge.
* Øker satsingen i nordområdene med168 millioner kroner til rundt 1,2 milliarder.
* 76 millioner kroner mer til domstolene og mer penger til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
* Sunnmøre Museum får en økning på 600.000 til 12 millioner kroner i statsstøtte til drift.
* Olav H.Hauge-senteret får økt det statlige bidraget med 1,3 millioner i 2011.
* Det planlagte barnesykehuset ved Haukeland universitetssjukehus får et lån på 700 millioner kroner.
* Forslag om å øke den samlede foreldrepermisjonen med én uke neste år og samtidig øke fedrekvoten med to uker fra 1. juli.
* Regjeringen har bestemt at universiteter og høyskoler tilsammen skal få 2 200 nye studieplasser til neste år.
* Regjeringen ønsker å øke potten til trosopplæringsreformen i Den norske kirke på til sammen 27 millioner i 2011. Dermed vil bevilgningen neste år komme opp i 197 millioner kroner. Fem millioner til nye prestestillinger.
* 14 millioner kroner vil gå til styrking av utdanningsstøtten til studenter med nedsatt funksjonsevne.
* Innovasjon Norge skal slanke administrasjonen med 90 millioner. I år fikk Innovasjon Norge 1,6 milliarder kroner totalt i statlig støtte.
* Reduksjon av bistand fra 1,09 prosent til 1 prosent av BNP, noe som kan spare rundt 1 milliard kroner.
* 72,8 millioner kroner til Kristiansand symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.