Gå til sidens hovedinnhold

- De streikende har det best i verden

Norske offshorearbeidere tjener mer en kolleger i resten av verden, likevel skaper de kjempekonflikt.

Torsdag denne uken ble det kjent at streiken i Nordsjøen utvides etter at arbeidsgiverne innfører full lockout. Etter utvidelsen vil streiken blant annet føre til at gassleveransene til store deler av Europa blir rammet og at 6500 arbeidere legger ned arbeidet.

Bedre ordninger offshore
Arbeiderne offshore i Norge tjener mer og har bedre ordninger enn kollegene offshore i resten av verden. Det viser statistikk fra SSB.

Lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste i 2011 enorme forskjeller mellom lønnsbaronene i oljebransjen og lønnstakere i fastlandsøkonomien.

Et forsiktig estimat NA24 gjorde i 2010 viste at renholdsarbeiderne i operatørbedrifter ville tjene godt over 700.000 kroner i 2011.

Les også: Han betaler vaskehjelpene 700.000 kroner

- Konkurransedyktig betingelser
Statoil er en meget stor aktør. De vil imidlertid ikke gå ut med hvor mye de som arbeider i Norge tjener i fohold til andre land der Statoil holder til.

- Statoil har konkurransedyktige betingelser i de markeder der vi opererer og lønnsnivået varierer mellom ulike land, sier Bård Glad Pedersen, pressetalsmann i Statoil, til NA24.

- Vi har fulgt opp pensjonsreformen i Norge og gjort endringer i vårt pensjonssystem, men også etter omleggingen har vi konkurransedyktige pensjonsvilkår i Statoil. Vi mener det vil være galt av oss å ha en tidligpensjonsordning som er i strid med intensjonene i pensjonsreformen og som andre grupper i Norge ikke har, fortsetter han.

Kan tape 520 millioner dagen
Hva har denne lockouten å si for Statoil?

- Etter OLFs varsel om lockout forbereder vi sikker nedstengning av produksjonen på norsk sokkel. Lockouten er varslet å tre i kraft fra midnatt etter mandag og vi regner med at det vil ta mellom 1 og 4 dager fra å stenge de enkelte felt. For Statoil utgjør bortfallet av produksjon cirka 1,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Inntektsbortfallet vil være cirka 520 millioner kroner per dag, opplyser Pedersen.

Stolt og vanvittig
Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi representerer renholderne som er ansatt hos leverandørene. Han medga til NA24 i 2010 at det er gode lønninger i Nordsjøen.

- Jeg er faktisk stolt over at vi gjennom årene har sørget for at våre medlemmer, i likhet med alle som jobber på Nordsjøen, blir kompensert ordentlig for ulempene det gir, sa Sande til NA24 den gang.

Hva mener du om lønnsnivået? Si din mening i kommentarfeltet nederst.

- Hvorfor svarer dere med Lockout?

- Lockouten er for å få myndighetene til å gripe inn overfor en handling som oppfattes så all alvorlig for Norges renommé at myndighetene må tvinges til å gripe inn. Dette er det som skjer i alle gisselaksjoner, bare at nå er det den norske nasjon som tas som gissel, sier Sande til NA24.

Sande mener at om myndighetene griper inn tvinges de også til å bryte internasjonale konvensjoner.

- Vi sier selv om Norge mister litt av renommeet sitt som gasseksportør, bør de ha is i magen. Det blir ingen gasskrise i Europa på denne tiden av året. La arbeidsgiverne få steke i eget fett, sier han.

- Vi har ingen krav
Leif Danse forteller at fagforbundet ikke har noen krav.

- Vi har ikke fått noe tilbud om pensjon. Vi har heller ikke noe krav. De tre organisasjonene disponerer et felles fond som nyttes til å gi ytelser til medlemmer som mister helsesertifikatet. Arbeidsgiverne betaler inn til fondet midler som vi har latt være å ta ut i lønnsoppgjør, forteller Sande.

- Her er det per i dag nærmere 300 millioner som delvis kunne vært brukt til dekke gavepensjon til de som går ved 62 år. Skal vi bruke pengene til andre ting enn det vi fikk dem til trenger vi arbeidsgivernes godkjenning. Det er å få denne godkjenningen streiken dreier seg om, sier han

- Hva er forskjell nå kontra i 2010?

- Det jeg sa i 2010 står jeg på. Sammenlignet med andre sokler har vi det best i verden. Sammenlignet med Norge ellers har vi det på samme nivå, godt, sier Sande til NA24.

Høyt snitt
Bergens Tidende (BT) har tidligere skrevet om 18 år gamle Torgeir Myrvang som tjener ca. 300.000 under lærlingetiden på en plattform i Nordsjøen. Lønnen økes gradvis. Ved slutten har lærlingene en årslønn, inkludert sokkeltillegg, på rett over 400.000 kroner. Saken ble senere gjengitt i NA24.

Les også: Her tjener 18-åringer 400.000

En undersøkelse som Proba Samfunnsanalyse gjorde for OLF i 2009, viste at forpleiningsansatte på sokkelen hadde rundt 600.000 kroner i årsinntekt. Ansatte i oljeserviceselskapene tjente i snitt knappe 750.000 på sokkelen, mens ansatte i operatørbedriftene fikk rundt 900.000.

Rå vaskejobb
Som NA24 har fokusert på tidligere viste Probas analyse at de 311 rengjøringshjelpene som jobber i Nordsjøen for Statoil i 2009 i snitt tjente 751.000 kroner.

Les også: Vaskehjelpene tjener 648.800 kroner i snitt

Ingen krav til utdanning
Operatører (som også inkluderer rengjøringshjelper) i oljebransjen hadde per 1. oktober 2011 en månedslønn på 54.900 kroner eller 648.800 kroner per år i snitt. Tilsvarende lønn i helseforetakene (yrkesgrupper uten krav til utdanning) var 27.300 kroner per måned - eller 327.600 kroner per år. Lønnsforskjellen på 331.200 kroner årlig betyr en differanse på hele 101 prosent.

Deler vi opp oljebransjen i operatørbedrifter og leverandørbedrifter får vi enda større forskjeller da lønnen er merkbart høyere i operatørbedrifter som Statoil.

Årsaken til de store lønningene ligger i tilleggene som arbeiderne offshore får.

Her er oljebransjens goder:

  • Ventetid på sokkelen utover normal oppholdsperiodes lengde, betales med samlet timelønn.
  • Betaling for ventetid på heliport. Ventetid på heliport på over 1 time ut over normal avgangstid (på grunn av forsinket helikopteravgang) kompenseres med samlet timelønn fra tidspunkt for planlagt helikopteravgang.
  • Godtgjørelse for shuttling. Tid som medgår til reise/venting på transport mellom boligplattform og arbeidssted utenom arbeidsperioder, og mellom plattformer i arbeidsperioder, godtgjøres med samlet timelønn.
  • Ekstra betaling for konferansetid, skift/natt-tillegg. For skift og nattarbeid utbetales et kronetillegg per time arbeidet i tidsrommet utenom dagarbeidstiden.
  • Ved behov for konferansetid mellom arbeidstakere på minimum 15 minutter per skift betales også et kronetillegg per time.
  • Helligdagsgodtgjørelse. Ansatte som er på sokkelen godtgjøres med et kronetillegg per dag.
  • Betaling for improvisert hvile. Når nattlosji må improviseres og ansatte ikke får anvist seng i lugar, godtgjøres dette med et ulempetillegg på et kronebeløp per natt.
  • Kompensasjon for endring av arbeidsplan. Ved pålagt endring av arbeidsplan kompenseres det med 12 timer samlet timelønn per tapt fridag i tillegg til løpende lønn.
  • Kompensasjon for sving skift. Når den ansatte får beskjed om endret arbeidsperiode etter helikopteravgang, betales overtidstillegg for timer arbeidet utenom normalt planlagte timer de to første arbeidsperioder.
  • Andre ulemper kompenseres for ved sokkeltillegget.
Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot