- Boligbygg har foretatt ulovlige direktekjøp.

Det er en av mange konklusjoner i granskingsrapporten av Oslo kommunes boligkjøp i Oslo som ble offentliggjort tirsdag.

I midten av september 2017 publiserte Nettavisen den første artikkelen i en serie som endte med at byråd Geir Lippestad, hele styret og toppsjefen i det kommunale selskapet Boligbygg måtte gå av. Flere personer ble også siktet for grov korrupsjon av Økokrim.

Les også: Slik kjøper Oslo kommune boliger til langt over antatt markedsverdi

Tirsdag formiddag offentliggjorde Boligbygg den omfattende eksterne granskingsrapporten fra Deloitte, som i ti måneder har gransket hundrevis av boligkjøp.

Har betalt 100 millioner for mye

Thorvald Nyquist i Deloitte forteller at konklusjonen er at Boligbygg i det vesentlige har oppført seg korrekt på kjøp i det åpne markedet, men at at kommunen har betalt altfor mye for boliger kjøpt på det lukkede markedet.

- 249 boenheter er kjøp direkte. Litt over 60 er kjøpt over markedspris, og litt over 110 er kjøpt til betydelig over markedsverdi. Vår beregning er at totalt avvik mot markedsverdi er på 80-115 millioner kroner, forteller Nyquist på en pressekonferanse.

Det verste enkeltkjøpet ser ut til å være Kirkeveien 72, der kommunen har betalt 22-27 millioner kroner for mye for 16 boliger.

Les også: Boligskandalen i Oslo: Slik kunne konkursjegere finansiere kjøp på flere hundre millioner

Rapporten er spesielt hard mot jobben Boligbygg har gjort ved kjøp av eiendom fra Carl Thomas Andersson, som var utgangspunktet for Nettavisens første sak om Boligbygg:

- Det er uklart hvordan forhandlinger med Selger A er gjennomført, herunder hvordan partene har blitt enige om kjøpesum og kvaliteter på eiendommene. Det foreligger ingen dokumentasjon lagret på sak som refererer til forhandlinger, står det i rapporten.

- Selger A har kjøpt flertallet av de 14 eiendommene til en kjøpesum over prisandtydning, og deretter videresolgt boligene til Boligbygg med en ytterligere økning i kjøpesummen, skriver de.

De skriver videre at Boligbyggs interne verktøy for beregning av lønnsomhet har blitt foret med feil opplysninger, «med den følge at samtlige lønnsomhetsvurderinger viser god lønnsomhet».

De mener også at det er gjort dårlige oppgraderingen av noen av leilighetene av Andersson, og at dette arbeidet også har vært ulovlig:

- Granskingen viser etter Deloittes vurdering at Boligbygg har foretatt ulovlige direktekjøp av håndverkstjenester fra Selger A i strid med regelverket om offentlige anskaffelser.

Kjøpte den private leiligheten til megler langt over markedspris

Et annet oppsiktsvekkende funn i rapporten er at Boligbygg har kjøpt den private leiligheten til en eiendomsmegler uten at den ble annonsert, der selger selv satt på intern informasjon fra Boligbygg som ble brukt i forhandlingene.

Eiendommen ble ifølge Deloitte kjøpt til "betydelig over markedspris". I det samme kjøpet ble det også lagt til rette for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Slakter Boligbyggs fremgang

Granskingsrapporten slår også fast at kommunen burde kjøpt flere bygårder på forkjøpsrett, men trekker frem bare én bygård i Grønnegata på Bislett der det er kritikkverdig at dette ikke ble gjort. Her betalte kommunen i ettertid 10-13 millioner kroner for mye.

For bygårdene som er kjøpt, mener Deloitte at det er betalt betydelig over markedsverdi, at det er mangelfulle undersøkelser og brudd på en rekke regler.

Granskingen mener også at Boligbygg har lagt frem mangelfull informasjon til bystyret i forbindelse med kjøp av en bygård i Lilleakerveien, der de heller ikke har forhandlet om skattemessige ulemper og ikke undersøkt selger godt nok.

Les også: Med boligprisene på topp, skulle Oslo kommune kjøpe 600 leiligheter. Det gikk helt galt

- Manglende forståelse

Granskingen er også knusende for Oslo kommune, samt Boligbyggs ledelse generelt.

- Det er ikke på noe nivå i Oslo kommune gjennomført kartlegging av risiko i forbindelse med Boligbyggs etterlevelse av Tøyen-avtalen.

- Det har vært en svikt i ledelsen av kjøpsteamet i alle ledd.

Deloitte kommer med knusende karakterestikker av både oppfølging, erfaring, ledelse, opplæring og rutiner i det kommunale selskapet.

- Manglende internkontroll har skapt et handlingsrom for å bryte normer og standarder, slår de fast. Tidligere administerere direktør har ikke hatt betryggende kontroll i kjøpslinjen.

Også styrets får slakt for sin oppfølging.

Rapporten kommer med hele 66 tiltak til forbedring til selskapet.

Svært alvorlig

Boligbyggs nye styreleder Stig Bech er klar på at rapporten er svært alvorlig.
- Rapporten er svært alvorlig for Boligbygg. Rapporten beskriver en stor mengde feil, unnlatelser og disposisjoner som er i strid med alt av standarder. Den beskriver en alvorlig svikt i styring og kontroll knyttet til den virksomheten som lå i det å kjøpe boliger, sier Beck.

- Rapporten sier at vi har betalt 80-115 millioner kroner for mye. Det er alvorlig og dårlig bruk av ressurser som kunne vært brukt annerledes.

- Saken har svekket selskapets omdømme og tillit til at offentlige midler brukes til de tiltak som man sier at det skal brukes til.

Ifølge Bech betyr konklusjonene at Boligbygg har fått tildelt for mye penger fra Husbanken. De er nå i en prosess som skal ende med at disse pengene skal tilbakebetales.