Den europeiske sentralbanken mener tiltakene virker

Meglerbordet hos DNB Markets i DNBs nye hovedkontor i barkoderekka (oktober 2014).

Meglerbordet hos DNB Markets i DNBs nye hovedkontor i barkoderekka (oktober 2014). Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Kvantitative lettelser (QE) virker ifølge den europeiske sentralbanken.

21.10.15 09:01

I årets første halvår viste ECBs utlånsundersøkelse at bankene lettet på kredittpraksisen overfor husholdninger og bedrifter. Det skriver DNB Markets onsdag morgen.

Som i rapporten for andre kvartal, inneholdt gårsdagens rapport spesialspørsmål om effekten av ECBs QE-program.

- De fleste bankene rapporterte at QE hadde hatt en positiv innvirkning på den finansielle situasjonen, delvis fordi forhold knyttet til markedsfinansiering hadde blitt bedret, og delvis grunnet bedret likviditetsposisjon. Videre rapporterte bankene om at likviditetstilførselen fra QE hadde bidratt til økte utlån. Om noe styrker dette argumentet for at ECB vil trappe opp verdipapirkjøpene sine, skriver Kjennerud.

- Beskjedent i forhold til 08/09 og 11/15

I undersøkelsen for tredje kvartal var bildet noe mer blandet. Netto fire prosent av bankene lettet på kredittpraksisen overfor bedrifter, marginalt flere enn i andre kvartal. Videre venter netto seks prosent av bankene at praksisen vil bli lettet på i fjerde kvartal.

- Økt konkurranse er den faktoren som særlig bidrar til at bankene letter på praksisen overfor bedriftene. Bankenes oppfattelse av risiko bidro i samme retning, om enn i noe mindre grad. Det er imidlertid verdt å merke seg at andelen banker som letter på praksisen overfor bedrifter er relativt beskjeden sammenlignet den innstrammingen som skjedde i forbindelse med finanskrisen i 2008-09 og eurosonekrisen i 2011-13, skriver analytiker i DNB Markets Ole André Kjennerud i en morgenrapport onsdag.

Strammet inn overfor husholdninger

Overfor husholdningene er bildet noe annet. En overvekt av bankene (netto fem prosent) strammet inn på kredittpraksisen, mens bankene lettet på kredittpraksisen i andre kvartal. En liten majoritet venter en ytterligere innstramming i fjerde kvartal. Ifølge ECB skyldtes innstrammingen nasjonale regler og reguleringer.

- Samtidig viste undersøkelsen at låneetterspørselen fra bedrifter fortsetter å øke – 16 prosent av bankene så økt etterspørsel i tredje kvartal, opp fra 13 prosent i andre kvartal. Det er ventet at økningen vil tilta i fjerde kvartal. For husholdninger var det også en sterk vekst i låneetterspørselen, men noe svakere enn i andre kvartal, skriver Kjennerud.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.