For mange år siden kom ideen om å gjenreise verdigheten av deler av den tradisjonstunge Olav Vs gate. Denne ærverdige gaten strekker seg fra Nationaltheatret og ned Kronprinsesse Märthas plass.

Forslaget handlet om å fjerne biltrafikken fra deler av gaten, og forvandle det til en komplett gågate. Det ville innebære at trærne på den ene siden måtte fjernes. Og noen nye trær måtte plantes.

Støvete forslag

Allerede i 2010 ble det lansert i rapporten «Gateopprustningsprogram for Oslo sentrum» at Olav Vs gate måtte oppgraderes. Forslaget ble lagt frem, men ifølge kilder Nettavisen har snakket med, la det borgerlige styret forslaget langt ned i en støvete skuff på rådhuset.

– Jeg husker at prosjektet var altfor dyrt, og det var mange som reagerte negativt på prislappen, sier en kilde med god kjennskap til prosessen.

Kilden påpeker at det allerede under det borgerlige styret, på en befaring hvor daværende gruppeleder for Frp, Svenn Kristiansen var tilstede, hadde han utbrutt at:

– Det eneste nødvendige her, er å skru ned drosjeskiltet og sette ut noen blomsterkasser. Gir dere meg én million, skal jeg egenhendig gjøre det, skal daværende gruppeleder Svenn Kristiansen uttalt, opplyser kilden til Nettavisen.

Nettavisen har hatt kontakt med Svenn Kristiansen (78), og han bekrefter utsagnet.

Kilden opplyser også om at anslaget for prosjektet da var på omtrent 50-60 millioner kroner. Noe som daværende borgerlige bystyreflertallet mente var altfor høyt. Dermed ble forslaget parkert.

Prosjektet ble til syvende og sist stanset i et budsjettforlik mellom partiene Høyre, Venstre, KrF og Frp. Det skrev Aftenposten i 2014.

Nytt liv

Høsten 2015 kom det nye grønne byrådet på plass med Arbeiderpartiet, MDG og SV i spissen. De blåste nytt liv i forslaget som lenge hadde ligget de støvete skuffene på rådhuset. I relanseringen av den gamle planen, ble det en del av Bilfritt Byliv. Men med større handlingsrom hadde både etaten og politikerne større ambisjoner for gågaten.

Prosjektet ble dermed utvidet, og inkluderer nå:

  • Opprustning av hele Olav Vs gate fra Stortingsgaten til Kronprinsesse Märthas plass.
  • Opprustning av Klingenberggata fra Olav Vs gate til Stortingsgaten.
  • Nye trær, møblering og belysning.
  • Taxiholdeplass med ladestasjoner.


I september 2019 begynner de å bygge.

Ofte innebærer bygging i sentrumsgatene at Oslo kommune oppgraderer kabler, og sørger for bedre vann og avløp samtidig. Det utgår i dette prosjektet. Bymiljøetaten hevder at prisstigningen i all hovedsak kommer som følge av nye krav.

– Det stemmer at det har vært ønsket og planer om gateopprustning av Olav Vs gate. Det er ingen vesentlig oppjustering av kostnader siden forrige gang prosjektet ble spilt inn til budsjett 2013/2014. Det er noe økte kostnader til overvannshåndtering som følge av nye krav, sier Monica T. Olsen som er presseansvarlig for Bymiljøetaten til Nettavisen.

Høyre: – Oppsiktsvekkende

Høyre er det største opposisjonspartiet i Oslo bystyre, og mener det er oppsiktsvekkende mye penger å bruke 100 millioner kroner en oppgradering av Olav Vs gate.

– Høyre har alltid vært positive til en oppgradering av Olav Vs gate med gågate. 100 millioner er oppsiktsvekkende mye penger. Nå må vi få en gjennomgang av de kostnadsdrivende elementene med sikte på å kutte kostnader betydelig, sier Pia Farstad von Hall (H) som er fraksjonsleder for byutvikling.

* Denne saken ble først publisert med feilaktig tittel, som ga inntrykk av at det var blomsterkassene alene som kostet 100 millioner kroner. Nettavisen beklager.