Gå til sidens hovedinnhold

Denne kan nå koste deg førerkortet

Nye regler gir deg flere prikker - og for helt nye lovbrudd.

I forrige uke bestemte Regjeringen at det fra 1. juli skal bli helt nye regler for prikkbelastning på førerkort. Det fikk svært mye oppmerksomhet at unge førere nå vil få dobbelt så mange prikker som de som har hatt førerkortet noen år.

Les også: - Nytt prikksystem er udemokratisk

En prikk ekstra for alt
Det som derimot ikke like mange fikk med seg var at endringen i prikksystemet gjelder absolutt alle. Endringen fører nemlig med seg at alle overtredelser som medfører prikkbelastning, får én ekstra prikk.

Det betyr at det fra og med 1. juli ikke lenger vil være en eneste overtredelse som kun gir én prikk. Alle overtredelser vil medføre 3 prikker, med unntak av de laveste fartsovertredelsene som vil gi to prikker. Det er ikke gjort endringer i grensen for å miste førerkortet ved 8 prikker.

Flere ting kan gi deg prikker
I tillegg innføres det nå prikkbelastning for fire nye lovbrudd i trafikken. Alle er direkte relatert til trafikksikkerhet.

  • For liten avstand til forankjørende
  • Kjøring i sperrefelt eller doble gule striper
  • Ulovlig trimmet moped/motorsykkel
  • For dårlig sikring av barn under 15 år, inkludert bilbelte

- Vil redde liv
- Beregninger viser at dersom alle holder fartsgrensene, kjører rusfritt og bruker bilbelte, vil antall drepte i trafikken bli redusert med 50 prosent. En strengere prikkbelastningsordning vil få flere over på riktig side av loven, og verstingene blir raskere fjernet fra trafikken. Slik vil ordningen redde liv, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en kommentar i forbindelse med endringene.

I tabellen under har du den fulle oversikten over lovbrudd som medfører prikkbelastning. Førere i prøvetiden får dobbel belastning for alle overtredelser.

HTML EMBED
Prikker nå Prikker fra 1. juli
Fartsovertredelser
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere 1 2
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere 1 2
Fartsovertredelse over 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere 2 3
Fartsovertredelse over 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere 2 3
Rødlyskjøring
Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften §§ 23 og 24 2 3
Ulovlig forbikjøring
Ulovlig forbikjøring like foran eller i vegkryss, eller der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte, jf. trafikkreglene § 12 nr. 5 første og annet ledd 2 3
Ulovlig forbikjøring foran gangfelt, jf. trafikkreglene § 12 nr. 6 2 3
Ulovlig forbikjøring i strid med skilt 334 ”Forbikjøringsforbud” 2 3
Brudd på vikeplikt
Overtredelse av vikeplikt etter skilt 202 ”Vikeplikt” og 204 ”Stopp” 2 3
Overtredelse av vikeplikt overfor trafikk fra høyre, jf. trafikkreglene § 7 nr. 2 2 3
Overtredelse av vikeplikt overfor gående i gangfelt, jf. trafikkreglene § 9 nr. 2 2 3
Overtredelse av vikeplikt ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, jf. trafikkreglene § 7 nr. 4 2 3
Overtredelse av vikeplikt overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, jf. trafikkreglene § 7 nr. 3 2 3
For liten avstand til forankjørende
For liten avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3 N/A 3
Kjøring i sperreområde
Kjøring med motorvogn i sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, jf skiltforskriftene § 22 trafikkskilt 1014,jf.§ 21 nr. 4. N/A 3
Kjøring med trimmet motorsykkel / moped
Kjøring med ulovlig trimmet motorsykkel, herunder moped, jf. vegtrafikkloven § 13 femte ledd og § 23. N/A 3
Unnlatt bruk av verneutstyr
Unnlatt sikring av barn under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23 a og forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 3 annet ledd. N/A 2

Er endringene i prikkbelastningene en god idé? Ta diskusjonen under!

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken