En sjøreise gjennom den Nordlige sjørute, har til nå vært ensbetydende med eskorte av isbryter.

Nå har gasstankeren Christophe de Margerie for første tatt ruten fra Hammerfest, langs kysten av Sibir og gjennom Beringstredet til Asia på egenhånd.

Denne iskalde veien, som brukes svært lite av nettopp den årsaken, er langt raskere enn de tradisjonelle rutene gjennom Suez-kanalen og Panama-kanalen, men krever til gjengjeld langt mer av skipene.

Nå har russerne fått levert den første gasstankeren som kan håndtere den isbelagte ruta. At dette er mulig, skyldes også at klimaendringer har redusert isen betydelig.

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, sier at dette er det første av 15 skip skal bygges i Korea for å skipe ut flytende naturgass (LNG) fra Yamal-halvøya. Russland bygger nå et stort LNG- anlegg der. Utskipingen begynner i høst, og i 2020, når anlegget skal være fullt utbygget, vil alle de nye isbrytende gasstankerne gå i skytteltrafikk til kontinentet og Asia med naturgass.

Moe sier at det ennå bare er et titalls skip hvert år som tar denne sjøveien til Asia, fremfor de vanlige rutene gjennom Suez og Panama.

- Jeg tror at trafikken gjennom Nordlige sjørute vil øke, men det blir ikke noen stor internasjonal skipsrute på lik linje med de sydlige rutene. Naturlige begrensninger vil gjøre det vanskelig i overskuelig fremtid, sier han.