*Nettavisen* Økonomi.

«Dere får penger på konto - uten forpliktelser»

Foto: Jarle Fredagsvik (www.procycling.no)

Sponsor fikk solgt inn én avtale. Sykkellaget skrev under på en annen.

13.12.13 10:39

Det som skulle være et planleggingsmøte for sykkellaget «Team Østerhus-Rett Bemanning» i midten av mars, gikk ikke helt slik noen av partene hadde sett for seg.

Fra Stavanger ankom sportsdirektør Morten Hegreberg med en avtale om et mindre delsponsorat verdt 200.000 kroner. Denne avtalen var gjort med Espen Unaas.

Administrerende direktør, Jon Vigdal, i Rett Bemanning satt med en avtale om et navnesponsorat verdt 350.000 kroner for Hegrebergs lag. Den hadde han skrevet med sponsorformidler Morten Guldvik i Heia de som vinner.

Guldvik har følgende beskrivelse av møtet på Skøyen den 19. mars:

- Vi oppfattet veldig tidlig i møtet at her stemte ikke kart og terreng i det hele tatt. Vi ble framlagt ulike kontrakter. Alle var signert Espen Unaas. Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Guldvik til procycling.no.

Samarbeidsavtalen mellom Rett Bemanning og Øster Hus-Ridley ble deretter terminert. To måneder senere skrev partene en kompensasjonsavtale verdt 100.000 kroner seg imellom.

Hva skjedde egentlig?
procycling.no har de siste dagene fokusert på Unaas-brødrenes virksomhet i sykkellaget Team People4you-Unaas Cycling. Under dette arbeidet, kom vi over historien om sponsoratet ingen av partene endte opp med å si seg fornøyd med:

Høsten 2012 får Morten Guldvik og firmaet «Heia de som vinner» oppdrag om å finne bedrifter som skal inn som navnesponsor i laget til Unaas Cycling.

Unaas-saken så langt:
** Føler seg lurt av norske sykkelbrødre
** Måtte tigge hjul hos konkurrentene

Arbeidet går trått og Espen og Emil Unaas forsøker på egen hånd å hanke inn de nødvendige sponsorkronene til å drifte laget.

Brødrene får napp hos bemanningsbyrået People4you, mens Guldvik får inn bransjekonkurrenten Rett Bemanning i en avtale verdt 350.000 kroner.

I stedet for å la den konkurrerende avtalen ligge, forsøker man å selge den videre inn hos andre norske sykkellag.

Unaas: - Vi ville bare hjelpe
Dette skjer ved å tilby konkurrerende sykkellag en mulighet til å få 200.00 kroner for et nytt sponsorat.

Mellomlegget på 150.000 fra den opprinnelige summen, er det mer uklart hvor skal ende opp.

I oppdragsavtalen mellom Heia de som vinner og Unaas Sports Management, står det at førstnevnte part har krav på 25 prosent av avtalens verdi (87 500 kroner), i tillegg til et mindre honorar for timesbasert jobbing og presentasjonsmodell.

Overfor procycling.no hevder Unaas-brødrene at de ikke skulle tjene noe på å videreformidle avtalen.

- Jeg har ikke gjort annet enn å hjelpe Team Øster Hus og Hegreberg med en sponsor som ønsket å sponse et sykkellag. Vi er svært skuffet over både Hegreberg og Guldvik. Jeg mener dette er svært uprofesjonelt av begge parter, og det gir meg en vond følelse at jeg i det hele tatt forsøkte å hjelpe dem. Jeg har bare hatt ett ønske her, og det var å hjelpe Øster Hus med å få en sponsor og å skaffe sykkelsporten mer midler. Det er et uttrykk som heter «mye vil ha mer», og det føler jeg er beskrivende i denne saken. Jeg kan ikke se annet enn at alle parter har fått det de ble enige om i sin avtale, sier Espen Unaas til procycling.no.

Heller ikke Guldvik gir inntrykk av at avtalen var spesielt lukrativ for hans del.

- Hva kom dere til å tjene på en slik avtale?

- Jeg kan ikke kommentere denne avtalen, da vi i avtaleverket er underlagt taushetsplikt. Men på generelt grunnlag kan jeg si at 25 prosent provisjon av netto avtalesummer, er vår standardprovisjon på mindre sponsorater, sier Guldvik til procycling.no.

OneCo takker nei
I sponsorarbeidet holder Guldvik kontakten med Rett Bemanning, mens Espen Unaas snakker med aktuelle sykkellag.

Erik Tandberg i OneCo Cycling Team får tilbud om et navnesponsorat i november, 2012.

Under innsalget skriver Unaas følgende:

«En avtale må gå via oss. Vi signerer kontrakten med dere og betaler dere penger som avtalt».

«For deres del er dette "enkle" og raske penger som ikke krever noen spesielle forpliktelser tilbake utenom navn og en liten logo.»

Tandberg er lunken på grunn av det lave beløpet og et samlet styre i Norspons takker nei til tilbudet.

- Vi stusset på modellen med at de hadde fått tak i sponsoren via et eksternt selskap og skulle videreselge det. Her ligger det flere provisjonsledd før det skal munne ut i det det egentlig dreier seg om: Å sponse idrett. Vi fikk heller ikke den nødvendige dialogen med avtalepartneren. Unaas skulle stå ansvarlig for kontakten, men vi ønsket tettere dialog for å sikre at vi kunne tilfredsstille sponsorens krav til samarbeidet, sier Tandberg til procycling.no.

- Penger rett på konto, uten forpliktelser
Etter avslaget går tilbudet videre til Morten Hegreberg og Team Øster Hus-Ridley.

«Bedriften er lovet å være en tredje navnesponsor slik UCI-reglene gir rom for. Utenom dette foreligger det ingen faste krav. Dere får med andre ord penger rett på konto uten noe videre forpliktelser», skriver Espen i en e-post til Hegreberg.

I avtalen som foreligger mellom Rett Bemanning og Unaas Sport Management er det derimot konkretisert at samarbeidet gjelder for «Hoved/Navnesponsor». Selv om Guldvik har skissert avtaleverket, er også den undertegnet av Espen Unaas med tittelen «sponsoransvarlig for Østerhus-Rett Bemanning».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Øster Hus-sjefen fastholder overfor procycling.no at han fikk tilbud om å overta et mindre delsponsorat. Han er dessuten kritisk til måten Unaas håndterte det ledige sponsoratet på:

- Han har solgt et sponsorat han ikke hadde myndighet til, og langt under markedspris. Han var ikke sponsoransvarlig for oss. Det er noe helt annet å formidle en liten delsponsor med klare retningslinjer for hva den sponsoren egentlig får, påpeker han.

Sykkelsjef: - Fikk kalde føtter
Hegreberg har allerede boligbyggeren Øster Hus og sykkelmerket Ridley som navnesponsorer på laget. De betaler langt høyere summer enn de 200.000 kronene han blir tilbudt via Espen Unaas.

I januar ble det likevel enighet om en avtale. Når det er klart for kontraktskriving, krever sykkelsjefen i vest endringer i avtaleteksten. Han mener den går ut over rammene de var enige om på telefon.

- Det første utkastet jeg så var i starten av januar. Den avtalen var nokså lik den som ble underskrevet den påfølgende uka. Men avtaleteksten gjorde at jeg fikk kalde føtter. Ordet tittelsponsor var nevnt, og det stemte dårlig med delsponsoratet vi diskuterte noen uker i forveien. Etter at det ble endret, signerte jeg en avtale som egentlig var ganske intetsigende, sier Hegreberg til procycling.no.

På tidspunktet for signeringen kjenner han fremdeles ikke til samarbeidsavtalen Rett Bemanning og Unaas har inngått. Den gjelder for sykkellaget «Østerhus-Rett Bemanning».

Et lag som kun eksisterer på papiret.

Holder igjen utbetalingen
Det som redder saken fra å bli enda mer alvorlig er Rett Bemannings beslutning om å holde igjen sponsormidlene.

De skulle ifølge avtalen inn på konto hos Heia de som vinner og Guldvik. Det første avdraget på 175.000 kroner var avtalefestet til 25. januar.

I løpet av februar etterspør Guldvik betaling av faktura ved flere anledninger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Torgeir Strandberg

Jon Vigdal vil ikke utbetale beløpet inntil han får snakke med Hegreberg under planleggingsmøtet.

«Okei, den ser jeg! Men for sykkellagets del må jeg likevel si at dette hadde betydd mye for de hvis den kunne blitt betalt nå», skriver Guldvik og ber om godt over halve beløpet i forkant av møtet.

Etter flere kanselleringer møtes partene den 19. mars. Da er Vigdal, HR-ansvarlig Solveig Trøstheim (Rett Bemanning), Guldvik, Hegreberg og Espen Unaas samlet i Rett Bemannings lokaler på Skøyen.

- Jeg var den eneste i rommet som ikke hadde sett samarbeidsavtalen mellom Rett Bemanning og Øster Hus. Den ble presentert og jeg sier: Beklager, denne har jeg aldri sett. Jeg har ikke noe med denne avtalen å gjøre. Det oppstår en diskusjon og alle er enig om at den skal kanselleres. Det er det beste for alle parter, sier Hegreberg.

Nytt tilbud avslås
Unaas-brødrene hevder de ikke var ute etter å lure noen av de involverte partene.

- Det ble en del problemer i en periode. Da sponsorbyrået solgte dette inn for Rett Bemanning, var det egentlig som sponsor på laget «Team People4you-Unaas Cycling». Men da det ble konflikt med lagets hovedsponsor, endte det med at jeg kom i kontakt med Øster Hus og Hegreberg i stedet. Det er årsaken til at vi er involvert i dette. Det ble aldri utbetalt noen penger, og hvordan pengeflyten ville blitt vet jeg ikke. Vi var ikke med i prosessen så lenge, forklarer Espen Unaas.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Torgeir Strandberg

Han underskriver på termineringsavtalen samme dag som planleggingsmøtet. I dagene etter kommer et nytt avtaleutkast fra Hegreberg – via Guldvik – pålydende 250.000 kroner.

Det blir avslått Rett Bemanning. Dermed er både Guldvik og Unaas ute av avtalen. Sponsoren sitter likevel igjen med en dårlig følelse:

- Vi synes både Espen Unaas og Morten Guldvik har opptrådt i strid med god forretningsskikk i denne saken. De har solgt inn et sponsorat de ikke hadde mandat til. Rett Bemanning har ikke tatt stilling til om vil skal forfølge saken ennå, sier Jon Vigdal i Rett Bemanning til procycling.no.

- Sjanse til å gjøre opp for seg
Ettersom Øster Hus-Ridley allerede har trykket opp Rett Bemannings logo på biler og trøyer, fortsetter dialogen mellom Hegreberg og Vigdal.

Den 15. mai blir de enige om en kompensasjonsavtale verdt 100.000 kroner.

Selv om samarbeidsavtalen mellom Unaas Sport Management og Rett Bemanning er terminert, mener Hegreberg at avtalen han underskrev med Unaas fortsatt løper. På høsten krever Øster Hus-Ridley-sjefen brødrene for 100.000 kroner, og kaller det en måte å løse ting i «minnelig former».

De nekter å betale summen.

- Det var ikke pengene som var viktig for meg her, men jeg ville gi ham en sjanse til å si: Sorry, jeg har gjort en stor feil. Den muligheten benyttet han seg ikke av, påpeker Hegreberg.

Espen Unaas har ikke helt den samme oppfatningen av situasjonen:

- Disse anklagene mot oss hører ikke hjemme noe sted. Jeg er ikke interessert i å bli anklaget eller assosiert for noe jeg ikke har noe med. Samtidig reagerer jeg kraftig på at Morten Hegreberg prøver å utnytte dere som nyttige idioter, og krever penger av oss, sier Espen Unaas til procycling.no.

- Jeg stilte ham et enkelt spørsmål. Vi var i mål med halve beløpet vi hadde krav på Rett Bemanning, og jeg spurte om hva vi gjør med den resterende summen han hadde skrevet under på. Hvis Espen Unaas hadde tatt telefonen tidligere i høst og beklaget at han hadde inngått en avtale han ikke hadde mandat til, hadde det vært greit, svarer Hegreberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.