Byrådet i Oslo erklærte i byrådserklæringen at sentrum skulle bli bilfritt innenfor ring 1 innen 2017. Mange uttrykte sin bekymring for byrådets planer, mens toppadvokater mente et bilfritt sentrum ville være ulovlig.

LES: Hallusinasjoner om bilfritt sentrum

Nå skriver Aftenposten at byrådet har gått bort fra planene om et fullstendig bilfritt sentrum. I et nytt forslag snakker de om «færrest mulig privatbiler», og legger opp til en gradvis opptrapping av tiltakene frem til og med 2019.

I 2017 er planen å dele opp byen i soner, der du ikke kan kjøre fra sone 1 til sone 2, uten å kjøre om ringveien. I 2018 skal gågatenettet utvides, slik at flere av byens gater vil bli rene gå- eller sykkelgater. Håpet er at trafikken i sentrum da vil gå ned naturlig.

– Jeg har vært melkebilsjåfør. Du føler deg ikke velkommen når du rygger bilen inn i gågaten. Jo mer folk det er, desto mer føler du deg som et fremmedelement i en bil. Folk regulerer det selv og merker at «her passer det ikke å kjøre», sier Johansen til Aftenposten.

Disse tiltakene vil evalueres i 2019.