*Nettavisen* Økonomi.

Det går så det griner

Foto: VIDAR LANGELAND (Bergensavisen (BA))

Norsk økonomi med overraskende sterk vekst.

07.06.12 11:46

Veksten i norsk økonomi har overrasket positivt så langt i år. Økonomene i Nordea har derfor oppjustert vekstanslaget for norsk økonomi til nær 3½ prosent i år og 3 prosent neste år. Veksten hittil i år har også vært bedre i Sverige og Finland, men her ventes det en klart svakere utvikling senere i år. Eurokrisen kombinert med et fortsatt svakt boligmarked har svekket situasjonen i dansk økonomi.

– Det ante oss at privat forbruk kunne bli en vekstdriver i norsk økonomi, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea, i en pressemelding.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

Øker med fem prosent
Husholdningenes disponible realinntekt øker i år med anslagsvis fem prosent. Privat forbruk ventes ikke å stige fullt så mye, så husholdningene ser ut til å øke sparing noe også i år. Høy lønnsvekst kombinert med lav inflasjon, høy sysselsettingsvekst og noe lavere rente bidrar til den sterke inntektsveksten. Økonomene i Nordea har oppjustert anslått lønnsvekst i år med ½ prosentpoeng til 4 1/4 prosent. Det ventes også videre oppgang i boligprisene, men i et mer avdempet tempo i 2013. Dette kommer frem i Nordea Markets siste analyse av den økonomiske situasjonen i de nordiske landene (Nordic Update).

Les hele rapporten her

Til tross for sterkere økonomisk vekst og vekst i lønningene enn tidligere anslått, venter økonomene i Nordea at Norges Banks første renteøkning vil komme senere enn tidligere anslått. Første økning ventes i mars 2013, mot tidligere antatt sent i år. Det er spesielt situasjonen i Eurosonen, med et antatt rentekutt fra Den europeiske sentralbanken i sommer, som tilsier noe senere renteøkning i Norge.

Sterkt kvartal for Norsk sokkel
Norsk eksport utenom olje og gass var overraskende sterk i første kvartal, men økonomene i Nordea venter svakere eksportutvikling utover i året. Investeringene i fastlands-Norge ser ut til å vokse mindre enn tidligere antatt. Det må blant annet sees i sammenheng med at finansuroen internasjonalt og nye reguleringer bidrar til høyere lånekostnader og vanskeligere tilgang på kreditt.

Situasjonen i Eurosonen skaper stor usikkerhet om situasjonen fremover også for norsk økonomi. Skulle krisen tilta ved at for eksempel et medlem gikk ut av pengeunionen, kombinert med en mer alvorlig bankkrise og sterkere økonomisk nedgang, må en regne med betydelig svakere utvikling også for norsk økonomi. Eksporten vil rammes hardere, investeringene i fastlands-Norge vil falle og husholdningene vil trolig bli forsiktigere med pengebruken. I tillegg kan oljeprisen falle så lavt at oljeselskaper begynner å utsette investeringer på norsk sokkel. I en slik situasjon mener økonomene i Nordea at boligprisene også vil kunne komme noe ned.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.