*Nettavisen* Økonomi.

Det Norge har blitt rik på kan bli forbudt

Finansminister Siv Jensen har satt folk på saken for å se om investeringer i petroleumsnæringen skal utelukkes. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Finansminister Siv Jensen vil videreutvikle oljefondet.

04.04.14 13:52

Fredag legger regjeringen med finansminister Siv Jensen frem meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013.

Her kommer det frem at det vurderes å forby investeringer i olje i andre land, altså det som har skapt verdiene i Statens pensjonsfond - Utland, bedre kjent som oljefondet.

Målet oppgis å være en bedring av klima.

- I tråd med Stortingets vedtak har Finansdepartementet opprettet en ekspertgruppe for å vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumselskaper nå framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid.

Klimabyks
I meldingen varsles det at de miljørelaterte mandatene nær dobles, slik at fondets investeringer i fornybar energi øker. Det legges opp til at rammene for miljømandatene skal økes fra 20-30 milliarder kroner til 30-50 milliarder kroner.

– Regjeringen er opptatt av åpenhet og av en etisk bevisst forvaltning av Statens pensjonsfond. I meldingen legger vi fram planer for å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Jeg mener endringene vil gi mer slagkraft i arbeidet og en bedre utnyttelse av ressursene. Samtidig er vi opptatt av å ivareta hensynet til at det etiske arbeidet har legitimitet i forvaltningen, sier finansministeren.

Når det gjelder forvaltningen av fellesskapets penger er Siv Jensen fornøyd.

- Jeg er tilfreds med de resultater som Norges Bank og Folketrygdfondet har oppnådd i forvaltningen over tid, sier finansminister Siv Jensen.

Fjoråret var blant oljefondets beste år.

Avkastningen til oljefondet var 15,9 prosent og for Folketrygdfondet 15,7 prosent, før fradrag for forvaltningskostnader. Disse kostnadene utgjorde i fjor henholdsvis 0,07 prosent og 0,09 prosent av gjennomsnittlig kapital.

Saftige inntekter
Ved utgangen av 2013 var den samlede verdien av oljefondet 5.206 milliarder kroner, en økning på 1.245 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til året. Siden det første innskuddet i 1996 var avkastningen ved årsskiftet 1.799 milliarder kroner etter fradrag for forvaltningskostnader.

Norges Banks aktive avvik fra referanseindeksen bidro positivt, mens det var mindreavkastning i Folketrygdfondets forvaltning.

Oljefondets løpende inntekter i form av utbytte, rentebetalinger på obligasjonslån og leieinntekter fra eiendom var om lag 130 milliarder kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag