*Nettavisen* Økonomi.

Det regjeringen ikke har levert

Paul Chaffey går gjennom områder hvor regjeringen ikke har levert som lovet. I dag: samhandling i helsesektoren.

Bildet under er en forside fra Dagens Næringsliv i mai 2008, et oppslag som handler om at sykepleiere bruker 25 prosent av arbeidstiden på å lete etter pasienter, journaler, utstyr, senger og leger.

Grunnen er dels teknologisk, den elektroniske samhandlingen i helsesektoren fungerer ikke så godt. Og dels organisatorisk, man klarer ikke å kommunisere godt nok på tvers. Dette gjelder ikke bare innenfor hvert enkelt sykehus, det er også vanskelig på tvers av sykehus, helseregioner, forvaltningsnivåer og mellom offentlige og private akrører i helsesektoren.

Klikk på bildet for å forstørre.

Computerworld skrev i september 2008 om hvordan NAV sender pasientlister til fastlegene på diskett (noen som har en diskettstasjon der ute?). Og motsatt vei er det meningen at fastlegene skal sende sykemeldinger til NAV elektronisk. Det er det bare 25 prosent som gjør.

Klikk på bildet for å forstørre.

Dagens IT skrev om hvordan digitale røntgenbilder flyttes fra et sykehus til et annet ved å brennes på CD og sendes i taxi i stedet for å sendes elektronisk. Vi må ha et rikt helsevesen når man foretrekker taxi fremfor e-post.

Abelia laget i desember 2007 en oppsummering av hvor vi står i forhold til å oppnå målene i handlingsplanen "S@mspill 2007 - Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren". Og Riksrevisjonen har i Dokument 3:7 (2007-08) "Riksrevisjonens undersøkelse av ikt i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten" en større gjennomgang av status etter 10 år med ambisiøse mål om elektronisk meldingsutveksling. (Pressemelding her). Et par sitater fra pressemeldingen til Riksrevisjonen:

"Gjennom ti år har det vært et mål at epikriser og henvisninger skal sendes elektronisk mellom sykehus og fastlege. Riksrevisjonens undersøkelse viser at fortsatt sendes rundt halvparten av epikrisene bare på papir, og bare 8 prosent av henvisningene sendes elektronisk."

"Etter Riksrevisjonens vurdering har Helse- og omsorgsdepartementet ikke ivaretatt sitt ansvar for å sikre at IKT utnyttes som et virkemiddel for å oppnå en bedre helsetjeneste og en mer effektiv utnyttelse av ressursene".

Spesialisthelsetjenesten alene, det vil si uten fastleger, eldreomsorg osv, koster skattebetalerne 100 milliarder kroner i året og det er en eksplosiv vekst. Eldrebølgen vil føre til ytterligere kostander, og legge beslag på så mye arbeidskraft at det vil bli vanskelig å rekruttere nok kompetanse. Derfor er det også enorme gevinster forbundet med å samhandle bedre og bruke ikt på en smartere måte.

Nå er det selvfølgelig tatt tak i noe av dette etter at Riksrevisjonen la fram sin rapport. Det er laget en ny handlingsplan, Samspill 2.0 for 2008-13. Det jobbes med elektronisk kjernejournal for å gi sikrere og bedre tilgang til riktige pasientdata for det helsepersonellet som trenger dem. Og aller viktigst: Bjarne Håkon Hansen ble statsråd og la rett før sommerferien fram sin stortingsmelding om samhandlingsreformen. Det er bra regjeringen endelig har tatt tak i disse utfordringene. Men det er lang vei igjen til målene er nådd, og synd at det tok så lang til å komme i gang.

Jeg har tidligere i år skrevet en litt lengre artikkel hos Minerva om en del av samhandlingsutfordringene i helsesektoren.

Har du meninger om denne saken? Interessert i hva andre mener? Følg debatten på Chaffeys blogg.

Paul Chaffey leder Abelia, en organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Opptatt av globalisering, innovasjon, forskning, miljø, energi, ledelse, politikk, dataspill, rødvin og fotball. Han skriver Chaffeys blogg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.