26 milliarder kroner er den totale summen på det norske bistandsbudsjettet, og Dagens Næringsliv har fått tak i en liste over alle som mottok penger fra potten i 2015.

Som avisen også påpeker, er det de etablerte, kjente organisasjonene som får mest penger.

På listen er det totalt 1500 aktører, og det var derfor ikke mulig for DN å hente ut svar på alle de ulike postene. Avisen har derfor valgt å presentere noen av funnene.

Helt i toppen ligger FNs utviklingsprogram, som fikk 1,5 milliarder kroner, og lenger ned på listen følger velkente aktører som Den globale vaksinealliansen med 1,2 milliarder kroner og Røde Kors med 700 millioner kroner.

Lenger ned på listen finner vi imidlertid flere aktører som skiller seg mer ut.

Eksempelvis fikk det serbiske yogaforbundet - Yoga Federation of Serbia - nøyaktig 8.082 kroner i 2015. Pengene skulle gå til et «Kvinneprosjekt gjennom lokal kvinneorganisasjon støttet gjennom ambassaden i Beograd».

Målet var å få kvinner utsatt for vold og overgrep tilbake i arbeidslivet.

Norsk Musikkorps Forbund fikk 2,1 millioner kroner til bruk på samarbeid og kapasitetsbygging mellom forbundet og det sør-afrikanske Field Band Association.

En annen instans som fikk betydelig mer penger, er det kinesiske handelsdepartementet, med totalt 28 millioner kroner.

UD beskriver summen som penger til faglig samarbeid som finansierer miljøsamarbeidet mellom Norge og Kina.

«Det er MOFCOM (det kinesiske handelsdepartementet) som står som formell avtalepartner når det gjelder det statlige miljøsamarbeidet. Pengene går til å finansiere 9 ulike samarbeidsprosjekter innenfor miljøområdet. Selv om MOFCOM i statistikken står som mottaker, går pengene til de konkrete prosjektene.»

På spørsmål om i hvor stor grad bistandskronene brukes til byråkrati hjemme i Norge, sier UDs statssekretær Tone Skogen til DN at hovedmålet er å bidra til reduksjon av fattigdom og bærekraftig utvikling. hun sier det må brukes mindre på utredninger, påvirkningsarbeid og seminarer finansiert av budsjettet.

- Jeg stiller meg som andre undrende til at det gis støtte til yoga-forbundet i Serbia, mens musikkkorps kanskje ikke er det som bør prioriteres høyest i samarbeidet med Sør-Afrika, sier hun til DN.

Se hele listen her! (ekstern lenke)

Les også: Må betale tilbake bistand for over 2 millioner kroner

Og denne: Norge ga 34,5 milliarder kroner i bistand i fjor