Gå til sidens hovedinnhold

Detaljhandelen faller i USA

Nedgangen er likevel mindre enn hva markedet hadde fryktet.

Detaljomsetningen falt mindre enn hva økonomene hadde ventet i november. Lavere etterspørsel etter biler og dalende bensinpriser sørget likevel for at detaljhandelen falt.

NA24 - din næringslivsavis

Statistikk fra det amerikanske handelsdepartementet viser at detaljhandelen falt med 1,8 prosent i november. Hvis bilhandelen utelates falt detaljhandelen med 1,6 prosent.

Økonomene ventet at detaljhandelen ville falle med 2,2 prosent og at salget utenom bilomsetningen ville dale med 2,1 prosent, viser estimater fra Dow Jones Newswire.

Fredagens tall inneholder også revideringer fra statistikken i oktober som viser at detaljhandelen falt med 2,9 prosent mot opprinnelige minus 2,8 prosent, mens detaljhandelen uten bilomsetningen falt med 2,4 prosent justert fra et fall på 2,2 prosent som opprinnelige ble meldt.

Retail Sales - USA
Retail sales er et mål på den totale omsetningen i detaljhandelen i USA, og er trolig det mest oppdaterte målet på amerikanske forbrukeres lyst og evne til å bruke penger. Tallet omfatter ikke tjenestesalg og blir ofte revidert i ettertid, men det kommer tidlig, og er derfor viktig å følge med på.

I tillegg til det vanlige tallet, oppgis et tall hvor biler er holdt utenom. Dette er et viktig mål på den underliggende utviklingen, fordi bilsalget er veldig varierende fra måned til måned, ikke minst i USA hvor man i perioder har gitt rentefrie lån for flere år for å få fart på bilsalget.

Tallene oppgis som sesongjustert endring fra måneden før, men er ikke korrigert for prisvekst.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg