Dette er Brustads versjon

Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

Nærings- og handelsdepartementet slår tilbake mot kritikerne.

27.04.09 19:34

I en skriftlig redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité redegjør Sylvia Brustad detaljert for hvordan hun og Nærings- og handelsdepartementet har opplevd Aker-saken fra den startet.

NA24 - din næringslivsavis

Her fremkommer det at Brustad fastholder kritikken mot Aker, og mener at selskapet ikke har informert tilstrekkelig. Brustad ber også om å forklare seg muntlig for Stortinget.

- Redegjørelsen viser at selskapet ikke har informert og involvert eierne på en tilstrekkelig måte. I lys av det omfang denne saken har fått, og den brede interessen den har, vil jeg anmode Stortingets presidentskap om samtykke til å holde en muntlig redegjørelse til Stortinget, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Dette er Brustads versjon

Tilbudt innsideinformasjon?
Samtidig offentliggjør Brustad et referat fra eiermøtet i Aker Holding 13. mas. Referatet, som er skrevet av en representant fra departementet inneholder ingenting om at det var diskusjoner om transaksjoner mellom Aker og Aker Solutions, utover Aker Oilfield Services, som allerede var kjent. Det står heler ingenting om departementet ga uttrykk for at man ikke ville motta innsideinformasjon.

Dette referatet stemmer dårlig overens med det Aker ASA har hevdet, blant annet i revisjonsutvalgets redgjørelse.

- Burde vært drøftet
- Jeg arbeider videre med denne saken med sikte på å få fjernet den usikkerhet som har oppstått om fremgangsmåte og verdivurderinger. Slik jeg ser det, er det liten tvil om at saken er av uvanlig art og stor betydning og således burde ha vært drøftet og behørig behandlet i Aker Holding AS. Det er regjeringens syn at en slik sak hører hjemme på generalforsamlingen, slik at hele aksjeeierfellesskapet i Aker Solutions ASA involveres, sier Brustad.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Rapport klar i slutten av mai
Rett før påske ble meglerhuset Pareto hentet inn som rådgiver for Nærings- og handelsdepartementet for å vurdere prisen og prosessen i forbindelse med Akers milliardsalg til Aker Solutions. Inntrykket som ble gitt av Brustad var rapporten som Pareto skulle utarbeide ville komme kjapt, og at denne ville bli gjort tilgjengelig.

Pareto skal ha ferdigstilt rapporten i løpet av påsken og vært klar til å levere denne, men en overlevering har ikke skjedd. Det har vakt oppsikt. Nå oppklarer Nærings- og handelsdepartementet når vi kan vente oss denne rapporten.

- I henhold til mandatavtalen med Pareto Securities AS, skal Pareto foreta en vurdering av resultatene fra den uavhengige gjennomgangen av transaksjonene som Aker Solutions ASA har kunngjort og som skal være ferdig i slutten av mai. I tillegg åpner mandatet for å be om en gjennomgang av priser og vilkår i transaksjonene og en gjennomgang av transaksjonene i lys av Aker Solutions ASAs kapitalstruktur og eventuelt i lys av selskapets strategi. Det er lagt opp til at rapporten fra Pareto Securities AS vil bli offentliggjort når den er ferdig, står det i brevet som er kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Imiterte Brustad
Onsdag i forrige uke harselerte Kjell Inge Røkke med Sylvia Brustad. Han apet etter Nærings- og handelsministeren, og la ikke skjul på at han er kraftig irritert på det angrepet Brustad kom på han og Aker i forbindelse med en pressekonferanse rett i forkant av påsken.

Les mer: Røkke latterliggjorde Brustad

Senere på ettermiddag svarte Nærings- og handelsdepartementet på det de ser som et initiativ fra Røkkes side.

Les mer: Angrer utskjelling av Røkke

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.