Dette er de nye meglerhusene

Her får du en gjennomgang av de nye meglerhusene

30.09.15 13:37


Karl Johan Markets


Bak navnet Karl Johan Markets, som ikke må forveksles med det tidligere meglerhuset Karl Johan Fonds, som nå er gått inn i DnB NOR Markets, står flere navn som er kjent fra etablerte meglerhus, som Norse og Christiania Securities. Daglig leder er William Landsend, Pål Edvard Kiil er meglersjef, mens Bjørn Inge Pettersen er aksjemegler/ analysesjef.


Karl Johan Markets reklamerer med at kundene kan overlate til dem å følge med på aksjeporteføljen.


- Som kunde av Karl Johan Markets så har du din personlige megler som sammen med deg finner den mest gunstige investeringsstrategi for deg ut i fra dine ønsker, behov og risikoprofil. Du får en personlig megler som jobber for deg og følger dine investeringer og markedet hele tiden. Den ekstra kurtasjen du betaler for å ha en personlig megler sparer du fort inn igjen ved å ha noen som hele tiden passer på dine investeringer og tar kontakt med deg så snart det er nyheter eller annet som kan påvirke dine aksjeinvesteringer. De færreste har tid til å sitte hele dagen på egen hånd og følge markedet fra minutt til minutt og da er det godt å vite at man har en personlig megler som følger markedet og dine investeringer, står det på Karl Johan Markets hjemmesider


Karl Johan Markets samarbeider med Netfonds.


Gain Capital


Ifølge Kapital er selskapet Gain Capital LTD også et nystartet meglerhus. Selskapet har ambisjoner om å få en full konsesjon for aksjemegling av Kredittilsynet på sikt, men samarbeider nå med Stocknet.


Gain Capital drives av Tommy Andre Sande. Han har tidligere vært fremme i media rundt det fallerte internettselskapet Sports Mail AS, som er selskapet bak nettstedet Fotball247.com. Selskapet ble kjent da Sande drev opp kursene i selskapet og fikk med investoren Bjørn Rune Gjelsten på eiersiden.


Ifølge Dine Penger skal Gain Capital være partner til det internettbaserte MLM-selskapet WWA. Selskap gikk tidligere under navnet World Wide Autobank.


Odin Securities


Ifølge hjemmesiden til Odin Securities, har selskapet 11 ansatte. Odins kontorer ligger i Støperigaten 2, sentralt på Aker Brygge i Oslo. Odin Securities er eiet av private investorer og ansatte. Erik Nielsen er styreformann, mens Christer Hurum Skaanevik står oppført som daglig leder i selskapet.


- Stemmer det at dere er 11 ansatte?


- Pr. tid er vi åtte ansatte. Dette inkluderer analytikere, investeringsrådgivere, møtebookere og daglig leder. En analytiker, Bengt Jonassen, sluttet fredag 16. april for å begynne som analytiker for Norse Securities. I tillegg har to møtebookere nylig sluttet, svarer Nielsen i en e-post.


- Jobber disse på provisjon?


- Lønn består av fastlønn, provisjon og bonus.


- Har dere vurdert lovligheten av virksomheten dere driver?[/i]


- Vi har med advokathjelp og i samråd med Kredittilsynet fått vurdert vår virksomhet som uproblematisk i forhold til norsk lov.


- Hvordan er resultatene/marginene på virksomheten?


- Det ønsker vi ikke å kommentere.


- Hvilket kundesegment satser dere på?


- Vår primære målgruppe er privatpersoner og små investeringsselskaper. Erfaringsmessig er dette en lavprioritert gruppe hos de store meglerhusene. Hos oss blir de en viktig kunde som får den oppfølging og sercvice som de ønsker.


- Har dere konsesjon/konsesjoner av Kredittilsynet?


- Nei.


- Vurderer dere å bli fullverdig medlem av Oslo Børs?


- Vi har en langsiktig profil. Foreløpig har vi fokus på å utvikle vår organisasjon. Pr. tid fungerer ordreformidling via våre samarbeidpartnere godt. Medlemskap på Oslo børs kan bli aktuelt en gang i fremtiden.


For å bli kunde av Odin må man skrive under på følgende:


· Jeg/vi gir herved Odin Securities AS fullmakt til å legge inn kjøps- og salgsordre på verdipapirer og andre finansielle instrumenter hos meglerfirmaet Stocknet-Aston Securities ASA.


· Jeg/vi godkjenner at Odin Securities AS opptrer på mine/våre vegne og at Odin Securities AS binder meg/oss på samme måte som om jeg/vi selv legger inn ordre, dog slik at beslutningen om kjøp og salg treffes av meg/oss i hvert enkelt tilfelle.


· Odin Securities AS belaster ikke honorar for videreformidlingstjenesten, men mottar en andel av Stocknet - Aston Securities ASA sin kurtasje som godtgjørelse.


· Sluttsedler og andre oppgaver skal sendes meg/oss direkte. Dog har Odin Securities AS anledning til å få opplysninger om utførte handler og mellomværende.


· Jeg er inneforstått med at all kontakt med Stocket-Aston Securities ASA skal gå via Odin Securities AS og at jeg selv ikke kan legge inn ordre annet enn via Odin Securities AS for dette kundeforholdet.


Handelspartner Securities


Også selskapet Handelspartner Securities AS er et nytt meglerhus uten full konsesjon fra Kredittilsynet. Bak selskapet står Hans Arve Frisak, som også jobber med å hente inn meglere til Handelspartner Securities gjennom konsulentselskapet Frisak & Partners AS. Daglig leder i Handelspartner Securities er Tor Marius Marøy.


Handelspartner samarbeider også med andre meglerhus. "Handelspartner Securities har outsourcet oppgjørsfunksjonen gjennom oppgjørsavtaler med andre meglerforetak med særskilt konsesjon for dette. Selskapet risikerer dermed aldri å komme i debet hos sine kunder", opplyser selskapet.


Daglig leder Marius Marøy i Handelspartner Securities sier til iMarkedet at selskapet hans konsentrerer seg om mindre kunder, som er for små for de tradisjonelle meglerhusene, men som har hatt liten suksess hos nettmeglere.


I dag har Handelspartner Securities fire ansatte, men selskapet blir fem i løpet av mai.


- Vi er fortsatt usikre på mulighetene, og registrerer at det er flere som etablerer seg innen denne nisjen, som Marøy kaller sub-brokere.


Han sier videre at selskapet hans har vurdert lovligheten av de såkalte sub-brokerne, og peker på at det nå legges opp til at disse meglerhusene også vil reguleres av loven.


Ytterligere to nye på gang


iMarkedet kjenner også til ytterligere to nystartede selskaper av lignende type. Ett av disse skal være basert i Stavanger og ett i Kristiansand, men iMarkedet har ikke klart å komme i kontakt med initiativtakerne.


(Artikkelen er redigert i ettertid).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag