SSBs ferske ferske lønnsstatistikk avslører hva nordmenn tjente gjennomsnittlig i ulike yrker i året som gikk.

I tillegg til gjennomsnittet, et tall som kan trekkes opp av noen få med svært høye lønninger (samt feilmålinger), presenter SSB også tall for medianlønn (den lønnen flest personer har). (se mer om median nederst i teksten).

Les: Kvinner må vente 118 år for å få samme lønn som menn

Statistikken som SSB nettopp har sluppet viser at norske kvinner hadde en månedlig snittlønn på 42.200 kroner i 2016 (måletidspunkt september). Menn hadde gjennomsnittlig 48.200 kroner i månedslønn. Tilsvarende tall for 2015 var 41.200 kroner (kvinner) og 47.400 kroner (menn). Slår vi sammen begge kjønn var snittlønnen 45,800 kroner i 2016 mot 45.000 kroner i 2015. Ganger vi de to siste tallene med 12 måneder ser vi at gjennomsnittlig årslønn (for både menn og kvinner) var henholdsvis 549.600 kroner (2016) og 540.000 kroner (2015).

Lønnsveksten fra 2015 til 2016 nevnt over tilsvarte en økning på 1,6 prosent – den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet.

Les: Rapport: Arbeidsinnvandring bremser lønnsveksten

Ser vi heller på medianlønnen fordeler tallene seg slik: Kvinner hadde i 2016 en medianlønn på 39.700 kroner per måned, mens menn hadde en medianlønn på 42.400 kroner per måned. I 2015 var tallene henholdsvis 38.800 kroner (kvinner) og 41.700 kroner (menn).

Les: Du må ha tjent 20 millioner før det blir noe særlig økning i pensjonen

Her er en mer detaljert oversikt over de ferske lønnstallene fordelt på medinalønn og snittlønn for ulike sektorer og fordelt på kvinner og menn: (klikk for større bilde)

(artikkelen fortsetter under de to illustrasjonene)

Median versus snitt

En median er verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer. For eksempel: I tallrekken 123 vil 2 være medianen - og identisk med snittet som også er 2. I tallrekken 12359 er 3 medianen, mens snittet er 4.

Ved bruk av median unngår en at noen få store, eller lave, verdier påvirker fasitsvarer i for stor grad (for eksempel at noen i finansnæringen tjener skyhøyt over andre). En annen fordel ved å bruke median er at den tilgir målefeil. Har man målingene 1,73 – 1,80 – 186, vil gjennomsnittet bli 63,18, mens medianen er 1,80.