Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er ganske alvorlig

Friidrettspresidenten kan overta det skakkjørte Gang- og mosjonsforbundet.

- Dette er ganske uforståelig for meg, og slett ikke slik jeg kjenner norsk idrett. Jeg har ikke hørt om noe lignende før, og det er vanskelig å forstå.

NA24 - din næringslivsavis

Slik karakteriserer friidrettspresident og mangeårig Bislett Games-sjef Svein Arne Hansen situasjonen i Norges gang- og mosjonsforbund (NGMF) foran søndagens ekstraordinære NGMF-ting på Brann stadion.

Konkurs, administrasjon eller overgang
Forbundet sliter med pengevansker, medlemsjuks som kan strekke seg over en årrekke, en kostbar sluttpakkeavtale til tidligere sjef Dag Gaassand og to rapporter som slakter både den økonomiske og administrative styringen.

Før søndagens ting har Idrettsforbundet truet med å sette NGMF under administrasjon, eventuelt må den kriserammede organisasjonen melde overgang til Norges Friidrettsforbund og Svein Arne Hansen. Støtten fra Idrettsforbundet kan ryke etter avsløringen av medlemsjukset, og dermed står NGMF i fare for å gå konkurs om de velger å fortsette på en hånd.

- Har ikke hørt noe
- Vi har ikke hørt noe fra Gang- og mosjonsforbundet, og dette må være en beslutning som er opp til dem. Men aktiviteten deres ligger ofte under friidrettsforbundene ellers i verden, og under VM og OL sorterer utøverne til Gang- og mosjonsforbundet under oss, kommenterer Hansen.

Men en beslutning om å gå inn i Friidrettsforbundet kan ikke fattes søndag. Nedleggelse av Gang- og mosjonsforbundet kan kun bli vedtatt på forbundets ordinære ting i 2010. Et ekstraordinært ting kan derimot veta sammenslutning med Friidrettsforbundet, ifølge idrettens regelverk. Men da må det uansett kalles inn til et nytt ekstraordinært ting. For dette punktet står ikke på sakslisten i morgen.

NA24 har tross gjentatte forsøk fredag og lørdag ikke lyktes i å komme i kontakt med NGMF-president Tor Ingvar Njerve.

DETTE GIKK GALT I GANG- OG MOSJONSFORBUNDET FJOR*:

- Det negative årsresultatet er i all hovedsak relatert til at forbundet har hatt en vesentlig inntektssvikt i 2007 med et avvik på NOK 3 309 306. Utgiftssiden i regnskapet er i all vesentlighet i samsvar med det vedtatte budsjettet.

- Utgiftssiden i regnskapet er i all vesentlighet i samsvar med det vedtatte budsjettet. Det er gjort visse reduksjoner i aktivitetsrelatert utgifter for å dekke opp for utgifter forbundet med opprydding i historiske økonomiske og juridiske forhold.

- Revisjon av regnskapet for 2006 kostet NOK 159 791. Ekstern bistand til gjennomgang av regnskapene for årene 2000-2004 kostet NOK 266 576. Det var avsatt NOK 350 000 til disse to formålene i budsjettet for 2007. Det var videre avsatt NOK 200 000 til juridisk bistand, mens årsregnskapet viser at det ble brukt NOK 281 371 til dette formålet i 2007.

- Forbundet har ikke, gitt personalsituasjonen, vært i stand til å få nye sponsorer i 2007. Det ble budsjettert med 500 000 i nye sponsorinntekter i 2007.

- En vesentlig inntektskilde for forbundet er Nissemarsj-kampanjen. På grunn av mosjonsansvarliges plutselige sykefravær når kampanjen skulle lanseres fikk ikke forbundet maksimalt ut av kampanjen og en inntektssvikt i desember på 260 000 kroner i forhold til budsjett. Av samme årsak ble ikke Mosjonsklubben lansert som planlagt i siste kvartal 2007. Det var budsjettert med inntekter på NOK 170 000 for dette prosjektet.

- Forbundet fikk vesentlig mindre post 3 midler fra NIF i 2007 enn året før. Det var i hovedgrunn fordi forbundet ikke hadde utført de aktivitetene de var tildelt midler til i årene før, og dermed måtte overføre NOK 200,000 fra 2006 til 2007.

(*kilde: Årsberetningen for 2007)

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden