Dette er veiene som skal bygges neste år

Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

14.10.13 10:12

Regjeringen foreslår at det skal brukes 45,2 milliarder kroner på samferdselsbudsjettet i 2013. Dette er en økning på 6,3 milliarder kroner - 16,3 prosent - fra saldert budsjett 2013.

Slik brukes pengene

Regjeringen foreslår bevilgninger på 22,7 milliarder kroner til vegformål. I tillegg er det ventet om lag 9,3 milliarder kroner i bompenger og annen ekstern finansiering til riksvegprosjekter i 2014.

Rene riksveisinvesteringer blir 11,7 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,1 milliarder kroner fra i fjor. Bompengeandelen utgjør 44 prosent av de samlede utgiftene, mot 48 prosent i 2013.

- Dette er et godt budsjettforslag for vegsektoren. Forslaget legger opp til fortsatt omfattende utbygging. Mange prosjekter skal fullføres, mens andre får oppstart. Den omfattende satsingen på skredsikring blir forsterket, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til budsjettet.

Moe Gustavsen sier at en med dette følger opp 21,8 prosent av rammen for Nasjonal transportplan for de fire første årene.

Dette er veiene som skal bygges

For 2013 er det prioritert anleggsstart eller forbredende arbeid på disse elleve nye prosjekt på riksvegnettet med kostnadsoverslag over 100 millionar kroner:

 • E18 Riksgrensa – Ørje i Østfold
 • E18 Knapstad – Retvet i Østfold
 • E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud (føreset tilslutnad til finansieringsopplegg)
 • E18 Bommestad – Sky i Vestfold
 • E134 Gvammen – Århus, Telemark
 • E39 Hove – Sandved i Rogaland
 • Riksveg 509 Sømmevågen i Rogaland
 • E39 Svegatjørn – Rådal, Hordaland (føreset tilslutnad til finansieringsopplegg)
 • Riksveg 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane
 • E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i Sogn og Fjordane
 • E6 Indre Nordnes – Skardalen (skredsikring) i Troms

Disse veiene skal åpnes neste år:

 • E18 Melleby- Momarken i Østfold
 • E16 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark
 • E6 Minnesund – Skaberud i Akershus og Hedmark
 • Riksveg 3 Åsta bru med tilstøytande veg i Hedmark
 • E16 Fønhus – Bagn i Oppland
 • Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika i Buskerud
 • E18 Gulli – Langåker i Vestfold
 • E39 Vågsbotn – Hylkje i Hordaland
 • E39 Lavik ferjekai i Sogn og Fjordane
 • E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug i Sogn og Fjordane
 • E136 Vågstrandstunnelen (skredsikring) i Møre og Romsdal
 • Riksveg 70 Oppdølstranda (skredsikring) i Møre og Romsdal
 • E6 Nidelv bru – Grillstad i Sør-Trøndelag
 • E6 Harran – Nes bru i Nord-Trøndelag
 • E10 Solbjørnneset – Hamnøy (skredsikring) i Nordland
 • E10 Trældal – Leivik (skredsikring) i Nordland
 • E6 Jansnes – Halselv i Finnmark

Regjeringen vil også øke overføringene til fylkene for fylkesveiformål med 500 millioner kroner.

Jernbane er den store vinneren

Regjeringen foreslår bevilgninger på 18,7 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette omfatter bevilgninger til utbygging og drift av jernbanenettet, statlig kjøp av persontransporttjenester og bevilgning til Statens jernbanetilsyn.

Jernbane blir dermed som tidligere annonsert den store vinneren. Det er anleggsstarten på Follobanen (1,35 milliarder) som tar mye av midlene, der det skal bygges dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det er også videreføring av dobbeltspor mellom Porsgrunn og Farriseidet (1,98 milliarder).

1,33 milliarder går med på prosjektet Holm - Holmestrand - Nykirke.

1,02 milliarder går til Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen, mens 590 millioner til Vossebanen.

Til sammenligning ble det satt at 38,9 milliarder, som fordelte seg på 21 milliarder til vegformål, 14,4 milliarder til jernbane og 3,5 milliarder til luftfart, post og telekommunikasjon.

Arnstad Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Statsbudsjettet 2014

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag