*Nettavisen* Økonomi.

Dette skal redde økonomien din

Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

Les hva nærings- og handelsminister Sylvia Brustad mener slår skattelette ned i støvlene.

27.01.09 14:49

Opposisjonen var i harnisk da regjeringen la frem sin nye krisepakke mandag. De mente den kom for sent og at den ikke inneholdt nødvendige skatteletter for å stimulere norsk økonomi.

Det øret vil ikke Sylvia Brustad høre på.

Hun sier rentenedgangen som allerede har kommet og den som vil komme det neste halve året kommer til å bety langt mer for folk flest enn en generell skattelette.

- Rentenedsettelse kommer alle med lån til gode. At folk har arbeid og at næringslivet fungerer kommer hele samfunnet til gode. Skattelette til alle er et dårlig målrettet tiltak i den krisesituasjonen vi står oppe i og ville ha kostet omlag like mye som hele tiltakspakken, svarte nærings- og handelsministeren da hun fikk spørsmålet i Nettavisens nettmøte.

Ifølge utregninger gjort av Finansdepartementet gir en lånerentenedgang på én prosent hele 7 milliarder høyere kjøpekraft hos det totale antall norske husholdninger.

Krisepakken
I pakken heter det at regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner for å dempe de negative følgene av finanskrisen. Av dette skal nærmere 17 milliiarder kroner brukes på nye tiltak på budsjettetts utgiftside. I overkant av 3 milliarder kroner skal brukes til målrettede skatteletter for næringslivet.

Regjeringen vil bruke pengene på tre hovedsatsingsområder:

* Kommunene får totalt 6,4 milliarder kroner, hvorav 4 milliarder er engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur med full statlig finansiering.

* Det blir satt i gang samferdselsprosjekter for 3,3 milliarder kroner.

* Skattelettelse på 3,25 milliarder til kriseutsatte bedrifter.

Totalt fire milliarder av økte midler til kommunesektoren er rene penger. Videre er to milliarder frie midler i momsfritak. Inkludert er også 200 millioner kroner til rentekompensasjonsordningen.

Grønn linje
Blant miljørettede tiltak er en tredobling av tilskuddet til Enova og arbeidet med energieffektivisering og fornybar energi. Enova blir tilført 1,19 milliarder kroner ekstra over statsbudsjettet for 2009.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.