13. juni publiserte Nettavisen en oversikt over hva 100 NRK-journalister fikk av statskanalen i 2017.

Saken var basert på opplysninger fra NRK, og skapte sterke reaksjoner internt i rikskringkastingen.

Fagforeningsleder for journalistene, NRKJ-leder, Richard Aune, gikk ut og sa at tallene i Nettavisen var en salig blanding av epler og pærer.

- Dette er helt verdiløse tall hvis man ønsker å få et bilde av lønnen til NRK-journalistene, sa NRKJ-leder Richard Aune til Nettavisen.

Bakgrunnen var at tallene NRK gikk ut med, viste både fast bruttolønn og ulike tillegg, pluss overtid, feriepenger og utgiftsgodtgjørelse, i tillegg til kompensasjon for overgang til ny pensjonsordning.

Dette var presisert i artikkelen, men tallene skapte likevel voldsomme reaksjoner - samtidig som NRK-ansatte raste mot sin egen ledelse som hadde gitt fra seg tallene.

Les: 29 journalister får over én million kroner fra NRK

Flere ba om innsyn

Nettavisens sak resulterte i at også andre medier ba om innsyn i NRK-lønningene. Også Nettavisen ba om nytt innsyn, der blant annet utgiftsgodtgjørelse - som jo ikke er lønn - er tatt ut.

De nye tallene viser at det i fjor var 19 NRK-journalister som tjente over én million kroner.

26 journalister fikk over 900.000 kroner av statskanalen, og 55 journalister hadde over 800.000 kroner i lønn inkludert tillegg og overtid.

Tar vi også med variable tillegg og eventuelle korrespondenttillegg, var det 100 NRK-journalister som tjente over 800.000 kroner i 2017.

NRK presiserer at riktig antall journalister i oversikten er 1710, ikke 2119 som Nettavisen først fikk opplyst.

Saken fortsetter under listen

Ønsker å nyansere tallene

NRKJ-leder, Richard Aune, ønsker også denne gangen å nyansere tallene overfor Nettavisen.

Han presiserer at korrespondenttilleggene, andre tillegg og overtid fremdeles er tatt med i beregningen.

- I tillegg er redaksjonelle ledere med i oversikten, og det blir feil hvis man skal man lage en oversikt over vanlig journalistlønn i NRK, sier Aune til Nettavisen.

- Det mest interessante er grunnlønna. Det er riktig at overtid og tillegg er en del av inntekten, men det er grunnlønnen som viser hva man har å leve av som påregnelig inntekt.

Han forteller videre at lønningene viser at enkelte jobber mye overtid for allmennkringkasteren. Noen få tjener over en million, men det er ytterst få hvis du tar bort lederne og korrespondenttillegget, presiserer han.

- Det er viktig å se på hele medlemsmassen og med sammenlignbare tall hvis man skal sammenligne lønn - det gir det beste bildet av lønnsstatusen. Norsk Journalistlag og MBL har den offisielle og sammenlignbare lønnsstatistikken. Den viser at NRK-journalister tjener i snitt 110.000 kroner mindre enn andre journalister i de store mediehusene, sier han.

- NRK bruker av samfunnets midler

Nettavisens sjefsredaktør, Gunnar Stavrum mener det er riktig og viktig at det drives journalistikk på statskanalens lønninger.

- Tallene viser at mange NRK-ansatte er svært godt betalt, noen nesten på nivå med statsministeren, sier sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.

Han forteller videre at NRK får offentlig milliardstøtte og konkurrerer med private aktører som må skaffe egne inntekter.

- Det er vesentlig at ikke NRK er lønnsledende og bruker statsstøtten til å skvise private mediebedrifter.


NRK bruker rundt seks milliarder kroner av samfunnets midler, og det er viktig å ettergå hvordan pengene brukes, påpeker han

- Tallene kan være noe lavere denne gangen enn realiteten fordi NRK har utelatt kompensasjon for den tidligere så gode pensjonsordningen. Dette er inntekter som ligner på lønn.

Under NRK-streiken sa Norsk Journalistforening nei et tillegg på 15.200 kroner per år.

Ifølge Journalisten.no var snittlønna til NRK journalistene på 585.544 kroner før lønnsoppgjøret, noe som sendte NRK-journalistene til 32.-plass på lønnsstatistikken for bransjen.

I kjølvannet av saken fikk NRK kritikk av sine ansatte og NRKJ-leder Richard Aune for å ha utlevert tall uten å spesifisere dem, skrev VG om saken. Flere NRK-journalister ble også sjikanert på nett.

Les mer: Medie-Norge søker innsyn i NRK-lønningene

Saken førte også til at NRK-ledelsen gikk ut og beklaget at de hadde gitt ut de opprinnelige tallene, skrev Journalisten.

I en intern e-post, som Journalisten gjengir, redegjør og beklager juridisk direktør Olav Nyhus i NRK for det som skjedde fra NRKs side:

– På vegne av ledelsen og de enheter som har vært involvert i behandlingen av innsynsbegjæringen, vil jeg beklage at NRK oversendte opplysninger på en måte som ga grunnlag for artikkelen, som fremstår som unyansert, samt at informasjonen inneholdt fagforeningstilknytning. Jeg forstår at dette for enkelte kan oppleves belastende, skrev Nyhus.