NA24.no

Dette vil bli Norges klart dyreste veiprosjekt

Gammel og ny E18 i i samspill.
Gammel og ny E18 i i samspill.
Sist oppdatert:
Hvor langt kommer du med 40 milliarder kroner?

Torsdag annonserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at de ga grønt lys til Jernbaneverket for å sette i gang utbyggingen av den såkalte Follobanen.

Den drøyt to mil lange togstrekningen mellom Oslo og Ski har en antatt kostnadsramme på 26 milliarder kroner, og blir omtalt som Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Les også: Gir grønt lys for bruk av 26 milliarder

Men prosjektet kan nærmest falme opp mot utbyggingen av den såkalte «vestkorridoren» på E18 mellom Lysaker og Asker.

17 kilometer i verst tenkelig område

Strekningen er i dag trolig Norges mest trafikkerte vei, og et mareritt i rushtiden. Utbygging av en oppgradert motorvei på de rundt 17 kilometrene er derfor av svært høy betydning, ikke minst for å få kollektivtransporten til å gå som den skal, og unngå at store mengder biler pøser ut store mengder utslipp ved å stå bom stille i kø.

Foreløpig skisse til ny E18 «vestkorridoren».

17 kilometer 4-6 felts motorvei, med prioritet for kollektivtrafikken, kan høres relativt enkelt ut. Men det er lite som er enkelt ved å bygge en motorvei gjennom noe av Norges dyreste og mest befolkede områder - med samkjøring av et eksisterende lokal-, riks- og europavegnett.

Planleggingen har foregått i lang tid. I Nasjonal Transportplan (NTP) fikk en langt på vei klarsignal for at strekningen skal bygges ut, men en har langt i fra konkludert med nøyaktig hvordan prosjektet faktisk skal bygges.

I Asker har ikke lokalpolitikerne ennå fått noen endelige alternativer å forholde seg til, mens i Bærum jobber med å velge hvilke alternativer en skal bestemme seg for. Også fylkeskommunene Oslo og Akershus jobber med sine innspill, siden dette også blir en stor del av Oslopakke 3.

Potensiell kjemperegning

Noen endelig trasé er formelt sett ikke vedtatt, men i arbeid med finansieringsplan og bompenger, ble det tidligere i år tatt utgangspunkt i at kostnadsanslagene på rundt 26-32 milliarder kroner hadde feilmarginer på +/- 25-40 prosent, og at en måtte ta utgangspunkt i at prosjektet reelt sett ville kunne koste 40 milliarder kroner.

Da prosjektet i sin tid ble startet planlagt, regnet man med en kostnadsramme på rundt 11 milliarder kroner. Da var prosjektet derimot av et betydelig mindre omfang,

Litt forenklet sett kan dette i verste fall betyr det at hver kilometer vei vil koste over to milliarder kroner.

Til sammenligning koster en vanlig firefelts motorvei i overkant av 100 millioner kroner per kilometer når det bygges utenfor byene.

Siden kostnadsrammen ikke er klar, ei heller statens bidrag til strekningen, er det usikkert hva bompengene vil komme på. Men estimatene varierer fra 11-16 kroner for hver av de fire delstrekningene. I verste fall 64 kroner i hver retning, som kommer i tillegg til bomringpassering i Oslo.

Selv om store deler av ny E18 er planlagt lagt under bakken, må en kjøpe ut mange eiendommer, enten på grunn av plass eller støy.

Må kjøpe mye dyr eiendom

Siden detaljene foreløpig er langt fra sikre, er det lite konkret som ønskes å kommenteres på kostnadssiden. Etter hva Nettavisen forstår er noen av de største kostnadene til prosjektet forbundet med med å kjøpe opp hus og eiendommer.

Selv om betydelige deler av prosjektet er planlagt i tunnel, er det snakk om 200-250 hus og i tillegg kommer en god del næringseiendommer som må kjøpes ut/eksproprieres.

Siden dette må skje til markedspris, blir er dette anslått til rundt tre milliarder kroner.

Mye mer enn en motorvei

Som tidligere nevnt er prosjektet langt mer enn å bare bygge 17 kilometer motorvei. For eksempel blir det trolig en egen tunneltilkobling til E16 ved Sandvika.

En av forslagene for hvordan veisystemet skal bli ved Sandvika med påkobling til E16.

Statens vegvesen opplyser til Nettavisen at følgende prosjekter også er en del av prosjektet:

 • Egen bussveg og egen sykkelveg på hele strekningen
 • Tverrforbindelse til Gjønnes
 • Tilknytning til Fornebu vestre lenke
 • Lysaker stasjon - utbygging av ny bussholdeplass
 • Ombygging lokalvei ved Høvik
 • Sandvika – kobling til E16 og ny lokalveg gjennom Sandvika
 • Forbedringer på gang- og sykkelveiene på Slependen i forbindelse med Slependenkrysset
 • Omlegging av Slemmestadveien mot E18
 • Omlegging av Røykenveien
 • Nytt busstopp Asker
 • Utbedring av lokalveier i Asker sentrum


I tillegg til dette vil dagens E18 i all hovedsak bestå, men bli bygget om forå tilpasses lokaltrafikken og så kommer bussveien og sykkelveien ved siden av - samt å være omkjøringsvei ved tunnelstengninger.

Det betyr at den totale kapasiteten på strekningen vil bli vesentlige forbedret, samt at reisetiden skal reduseres, selv om ikke kapasiteten på selve E18 i seg selv vil bli nevneverdig større enn den er i dag.

13 års byggetid?

Selv om en nå etter hvert begynner å nærme seg overordnede tanker om hvordan veien til slutt skal bli, er det lenge til du skal få betale nær 100 kroner for å kjøre fra Lier til Oslo.

Les også: Minst 24 bomstasjoner på 30 mil på E18

Foreløpig har en lagt opp til at byggeprosessen skal foregå over 13 år, fordi en i utgangspunktet har lagt opp til at strekningen skal bygges ut og åpnes etappevis. Bomstasjonene vil også settes opp etappevis.

 • Lysaker – Ramstadsletta: 2017-2023
 • Ramstadsletta – Slependen: 2022-2025
 • Slependen – Hønsjordet: 2024-2027
 • Hønsjordet – Drengsrud: 2027-2030

Kommunikasjonsrådgiver Benedicte Petersen sier til Nettavisen at en i praksis kan bygge ut flere av strekningene samtidig, og dermed kutte utbyggingstiden, men at det kommer an på finansieringen.

Samferdselsdesdepartementet opplyser til Nettavisen at de foreløpig ikke er veldig involvert i prosjektet, i påvente av lokale avklaringer.

- Det er nok litt tidlig å si hvordan dette til slutt vil bli, men det viser at det å bygge i by er svært komplisert, og dette er konsekvensen av at en tidligere ikke har tenkt langt nok fremover i tid, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) til Nettavisen.


Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere