*Nettavisen* Økonomi.

Diesen ringte kritiske politikere

Foto: Erlend Aas (Scanpix)

Forsvarssjef Sverre Diesen gikk til det uvanlige skritt å ringe flere stortingsrepresentanter etter at de hadde uttalt seg kritisk om konsulentbruken i Forsvaret til TV 2 Nettavisen.

19.12.05 15:32

Diesen ringte etter det TV 2 Nettavisen kjenner til både nestlederen i forsvarskomiteen, Aps Signe Øye, og SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen etter at de hadde uttalt seg kritisk om Forsvarets konsulentbruk.

Begge skal ha stusset over at Diesen involverte seg så sterkt i en sak i mediene at han ringte dem personlig.

Verken Øye eller Jacobsen vil uttale seg om dette.

Spurte om tillit
To ting stod på Forsvarssjefens agenda etter TV 2 Nettavisens artikkel om Diesen-konsulenten fredag.

Diesen kom på telefonen med en såkalt saksopplysning om sin tidligere plassering i Forsvaret, og frikjente dermed seg selv for enhver befatning med den gullkantede konsulentkontrakten til sin nære medarbeider - PR-rådgiver Christian Bugge Hjorth.

Diesen ville også vite om det var slik at de rødgrønne ønsket å fjerne ham fra stillingen som Forsvarssjef.

Både Øye og Jacobsen vurderte etter samtalen med Diesen om de skulle trekke noen av de kritiske uttalelsene til TV 2 Nettavisen, men begge valgte å stå fast på det de hadde sagt.

- Jeg har ingen kommentar, sier en svært ordknapp Signe Øye til TV 2 Nettavisens opplysninger om telefonsamtalene.

Stortinget kjenner statsråden
Stortingspresident Thorbjørn Jagland påpeker at det er statsråden som normalt tar kontakt med Stortinget, og ikke sjefer for underliggende etater.

- Jeg har ikke oppfattet det som vanlig i min tid på Stortinget at Forsvarssjefen tar direkte kontakt med medlemmer av komiteen, sier Jagland.

Lederen for forsvarskomiteen Jan Petersen (H) finner det vanskelig å uttale seg om denne spesielle saken.

- Jeg har ikke lyst til å si noe om dette, sier Petersen.

Han gir samtidig uttrykk for at man bør følge de formelle linjene om at kontakten mellom Stortinget og Forsvaret skjer gjennom statsråden.

Forsvarskomiteens nestleder i den forrige 4 års-perioden, Åse Nilssen Wisløff, er forbløffet over at Forsvarssjefen ringte stortingspolitikerne personlig.

- Fikk du noen telefoner fra Forsvarssjefen de fire årene du var nestleder i komiteen?

- Nei, det opplevde jeg aldri. Vi drøftet saker uformelt når vi møttes, og vi kunne be om uformelle samtaler gjennom komitelederen, men jeg opplevde aldri at Forsvarssjefen tok direkte kontakt med meg, sier hun.

Taus
Det har foreløpig ikke vært mulig å få noen kommentar fra Forsvarssjefen.

Diesen har nektet å uttale seg om den omtalte konsulentkontrakten til TV 2 Nettavisen. Han har i stedet ringt stortingsrepresentantene, samt imøtegått avsløringene på Forsvarets egen hjemmeside.

Diesen hadde fungert som militært assisterende departementsråd i tre måneder da Bugge Hjort fikk konsulentoppdraget til 1,3 millioner kroner. Oppdraget var nettopp å bistå blant andre Diesen i arbeidet med den militære landtidsplanleggingen. Det var brigader Barthold Hals som undertegnet avtalen, som sjefen for Forsvarsstaben Svein Ivar Hanssen formelt var ansvarlig for.

Bugge Hjorth fikk den lukrative avtalen omtrent samtidig som Militærfaglig Utredning (MFU) ble oversendt til Forsvarsdepartementet i desember 2003.

Da konsulentkontrakten gikk ut ønsket Diesen å beholde Bugge Hjorth i en midlertidig stilling tilknyttet Forsvarsstudie 07.

Bugge Hjorth har selv bekreftet overfor TV 2 Nettavisen at han ble håndplukket av Diesen til sin nåværende jobb. Formelt rapporterer Bugge Hjorth til oberst Atle Bastiansen, som leder Forsvarsstudie 07, men PR-rådgiveren har opplyst at han i stor grad har direkte kontakt med Forsvarssjefen.

Inhabil gransker
Forsvaret nedsatte i november et eget granskingsutvalg som skal undersøke mulige korrupsjonsforhold i Forsvaret. Utvalget ledes sorenskriver Nils Dalseide.

Det var Forsvarssjefen og statsråden som nedsatte utvalget, men etter at TV 2 Nettavisen påpekte at Diesens samboer Elisabeth Natvig kunne være blant de som skal granskes, har Diesen trukket seg fra all videre behandling av granskingen.

Annonsebilag