*Nettavisen* Økonomi.

Disse gransker Skatteetaten ekstra nøye i år

FEM GRUPPER GRANSKES EKSTRA NØYE: Hvert år plukker Skatteetaten ut grupper av skattytere som skal gjennom en grundigere sjekk enn andre.

Er du blant de utvalgte?

16.04.14 06:26

Titusenvis av selvangivelser skal sjekkes ekstra nøye i år. Er din blant dem?

Hvert år plukker Skatteetaten ut skatteområder som skal gjennom en grundigere sjekk enn andre.

Umulig å sjekke alle
Skatteetaten snakker nødig høyt om det, men det er et faktum at langt fra alle selvangivelser blir kontrollert like nøye.

En umulig oppgave når vi vet at antallet selvangivelser er over 3,3 millioner.

Årlig risikovurdering
- Hvert år gjør Skatteetaten en vurdering av hvilke områder vi skal sjekke når vi behandler selvangivelsene og før skattebetalerne får et endelig skatteoppgjør. Kontrollområdene er basert på en risikovurdering, blant annet ut fra hvilke poster i selvangivelsen vi ser at det gjøres mye feil, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Nettavisen.

Fem fokusgrupper i 2014
Et av årets fem fokusområder er skatt av gevinst som blir forsøkt unndratt ved salg av bolig.

- Helt nye beregninger gjør at vi anslår at i år vil nærmere 650 millioner skattekroner bli forsøkt unndratt ved salg av bolig, opplyser Holte.

Skatteetaten har gode metoder til å finne de som lurer unna penger her.

- Vi får rapportert inn alle salg som tinglyses, og har et eget Eiendomsregister som vi sammenholder med opplysninger om botid og flytting i Folkeregisteret, sier han

Hvis man ikke har bodd i boligen i ett av de to siste årene, skal gevinsten ved salget skattlegges med 28 prosent (for 2013). Skattebetaleren har selv ansvar for føre opp gevinsten. Hvis man ikke holder seg innenfor reglene venter straffeskatt mellom 30 og 60 prosent.

De andre fokusområdene Skatteetaten kontrollerer i år er:

Særskilte grupper som krever fradrag for merkostnader
Målet er å kontrollere at de ikke krever mer fradrag enn de har rett til. Disse gruppene inkluderer:

Arbeidstakere fra EØS-land som krever pendler –og reisefradrag. Arbeidstakere fra EØS-land utgjør 40 prosent av pendlerne- 32 000 personer i fjor. Denne gruppen består av både familiependlere (arbeidstaker bor i Norge og pendler til familie som bor i hjemlandet og av enslige pendlere med bolig både i Norge og hjemland. (Familiependlere som har familien sin i hjemlandet har fradragskrav. Enslige må reise hjem minimum hver tredje uke + at det stilles krav til standard på bolig både i Norge og hjemland for at de skal ha rett på fradrag).

b. Sokkelarbeidere. Her gjøres det mye feil ved føring av fradrag for merkostnader.

Fradrag generelt
Fradrag generelt sjekkes. Her gjøres også mange kontroller som er til skattyters gunst.

Utenlandsforhold
Dette gjelder særlig de som får lønn utbetalt i utlandet og utenlandske statsborgere som bor i Norge. I tillegg sjekker vi også de som har aksjer i utlandet.

Finansproblematikk og aksjerelaterte forhold

Foreløpig skatteberegning med restskatt og til gode for inntektsåret 2013 viser følgende hovedtall:

Antall med til gode beløp: 2.665.566

Sum til god beløp: 32.938.036.463

Gjennomsnittlig til gode: 12.365

Antall som får restskatt: 676.688

Sum restskatt: 13.135.795.600

Gjennom snitt betale restskatt: 19.411

- Hvor stor andel av befolkningen som får penger til gode og restskatt holder seg relativt konstant fra år til år. Det pleier å være slik at om lag 2/3 får penger igjen på skatten. Det er viktig at folk ikke betaler for mye skatt. Jeg oppfordrer alle til å sjekke at opplysningene i selvangivelsen er fullstendige og korrekte, og til å føre opp beløp som ikke er med. Du må særlig huske å få med fradragene som du kan ha rett på, avslutter Holte.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.