*Nettavisen* Økonomi.

Disse risikerer baksmell etter OL

KAN FÅ SKATTESMELL: Både personer på betalt anssattur og personer på jobbreise risikerer baksmell på skatten.

KAN FÅ SKATTESMELL: Både personer på betalt anssattur og personer på jobbreise risikerer baksmell på skatten.

Både personer som reiste på ferietur og personer på arbeidsreise til Sotsji risikerer straffeskatt.

14.03.14 06:24

I forkant av OL i Sotsji satt advokat Hakon Rakkenes i KPMG søkelyset på dem som fikk påspandert tur til OL i Sotsji.

I artikkelen Skattefelle for norske VIP-gjester i Sotsji redegjorde Rakkenes for hvordan nordmenn som fikk påspandert tur til Sotsji bør holde tunga rett i munnen for å unngå gedigen skattesmell.

Hovedregelen er at dersom turen i hovedsak har et feriemessig preg, skal mottakeren av turen fordelsbeskattes for verdien av turen.

Kan måtte skatte for ektefelle
Ifølge seksjonssjef Astrid Dugstad Tveter i Skattedirektoratet risikerer i tilegg personer på arbeidsreise skattesmell dersom ektfellen er med på turen.

- På generelt grunnlag vil fordel i form av naturalytelser som kan knyttes til arbeid eller virksomhet, være skattepliktig inntekt. I tilfeller hvor en næringsdrivende eller deres arbeidstakere for eksempel mottar ytelser i form av tur til OL fra en forretningsforbindelse, vil verdien av dette normalt være skattepliktig inntekt. Verdien settes til omsetningsverdi.

I visse tilfeller vil den reisende måtte anses å være på jobb eller tjenestereise. Da vil verdien av ytelsene ikke være skattepliktige, det gjelder både reisekostnaden og kost og losji.

- Derimot vil ytterligere dekning av eventuelle private kostnader, som for eksempel ektefelles deltagelse eller forlenget (ferie-) opphold, normalt være skattepliktig. Det er arbeidstakeren på tjenestereise som skal skattlegges for verdien av ledsagers reise, sier Dugstad Tveter.

Unntak for helsegrunner
Unntaksvis vil ledsagers deltagelse på tjenestereise ikke være skattepliktig. Forholdet må vurderes konkret og ligningspraksis har for eksempel godtatt tilfeller der kostnader til ledsagers deltagelse er nødvendig av hensyn til den yrkesutøvende ektefelles helsetilstand.

For statsråder gjelder særskilte regler. De kan ha med seg ledsager i forbindelse med statsbesøk i utlandet ettersom ledsagers tilstedeværelse anses som så nært knyttet til den yrkesutøvende statsråds deltagelse. Det er egne retningslinjer for dette, hvor ledsagers deltagelse godkjennes ved kongelig resolusjon.

- Har arbeidsgiver dekket en reise av privat karakter, som altså ikke er fradragsberettiget for den ansatte, skal verdien av reisen innberettes som lønn. Verdien inngår samtidig i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Den ansatte plikter i alle tilfeller å gi korrekte opplysninger i sin selvangivelse, minner Dugstad Tveter om.

Faglig program på minst seks timer
Ifølge advokat Rakkenes i KPMG må turer betalt av arbeidsgiver ha faglig program på minst seks timer dagen for å unngå beskatning.

- Programmet bør i det minste vare om lag seks timer hver dag. I tillegg må det argumenteres for hvorfor en ikke kunne ha gjennomført det samme programmet i Norge. Regelverket er i utgangspunktet strengt, og som en hovedregel kan en legge til grunn at det desto lengre unna Norge en reiser, desto strengere er regelverket. Når en i tillegg reiser til et sted som arrangerer OL skal det nok mye til for å overbevise skattemyndighetene om at turen er av faglig karakter, sier skatteadvokaten.

Han mistenker at majoriteten av de turer som ble gjennomført til Sotsji vil kunne medføre beskatning for turdeltakerne.

- Det er bedriften som arrangerer turen som har plikt til å foreta innberetning av den skattepliktige fordelen for deltakerne. Det er med andre ord arrangøren som må holde orden på og fastsette verdien av turen. Dersom det ikke foretas en slik innberetning fra arrangøren, har deltakeren selv en forpliktelse til å opplyse om turen på selvangivelsen, sier Rakkenes.

Sjekker først i ettertid
Advokat i i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) Per-Ole Hegdahl forteller til Nettavisen NA24 at problemene med skatt som oftest oppstår i ettertid.

- Vår erfaring er at skatteetaten gjerne kommer i ettertid og sjekker at dette er korrekt innberettet. I motsatt fall kan resultatet i verste fall bli inntektstillegg og tilleggsskatt, sier Hegdahl.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.