*Nettavisen* Økonomi.

Disse spørsmålene kan gi kjempesøksmål

Foto: (NTB scanpix/Montasje)

- Byråden har sagt noe til media og noe annet til bystyret.

23.01.13 15:54

Byråd for næringsliv og kultur i Oslo, Hallstein Bjercke, er i hardt vær etter at det heleide kommunale selskapet Oslo Vei måtte gå hele veien til skifteretten noen dager før jul i fjor.

Nå krever opposisjonen i Oslo, Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen, som også er nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre, svar.

- Hva har Hallstein Bjercke visst? Byråden har sagt noe til media og noe annet til bystyret. Nå krever vi svar, sier Hansen til Nettavisen NA24.

Oslo kommune taper store penger på konkursen i Oslo Vei. Hvor mye er fortsatt usikkert, men summer fra 50 millioner til 200 millioner er nevnt.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Junge, Heiko (Scanpix)

Truer med søksmål

Sparebank 1 Gruppen er største kreditor med rundt 130 millioner kroner utestående. Mandag gikk banken ut i Nettavisen NA24 og truet Oslo kommune med kjempesøksmål hvis kommunen har gjort noe klanderverdig i forbindelse med konkursen.

Nå undersøker banken om Oslo kommune har handlet kritikkverdig i forbindelse med konkursen.

- Vi gjør det vi kan for å komme til bunns i Oslo Vei-konkursen. Har Oslo kommune gjort noe klanderverdig, vil vi vurdere å gå til søksmål, sier informasjonsdirektør Christian Brosstad i Sparebank 1 Gruppen til Nettavisen NA24.

Nettavisen NA24 avslørte 23. oktober i fjor, at den økonomisk situasjonen i Oslo Vei var prekær.

I et hemmelig brev til styret, som Nettavisen NA24 hadde fått tilgang til fra september i år, påpekte revisor Jan Wellum Svensen i Ernst & Young, at det meste av egenkapitalen var tapt, hvis man tok med ikke balanseførte pensjonsforpliktelser på 61,7 millioner og at selskapet brøt med lånebetingelsene overfor bankene Sparebank 1 og DnB.

Revisor skriver:

«Knyttet til det langsiktige lånet og trekkrammene foreligger det to finansielle covenants. Det ene kravet er knyttet til egenkapitalandel på minst 20 prosent, mens det andre kravet er at netto rentebærende gjeld over EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) skal være mindre enn tre. Selskapet er i brudd med disse kravene i dag, og basert på selskapets foreliggende prognoser vil selskapet være i brudd også 31. desember 2012.»

LES ALLE AVSLØRINGENE HER:

Nestlederen i finanskomiteen i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen, har sendt 10 spørsmål til byråd-Bjercke angående hans håndtering av eierskapet i Oslo Vei.

- Det har i Oslo Vei-saken kommet fram så mange ulike påstander, at vi i Arbeiderpartiet er usikre på hva byrådet som øverste politisk ansvarlig har visst, eller ikke visst, sier Hansen.

Hun påpeker at det er flere uklarheter mellom hva byråden har uttalt i media og hva han har sagt i bystyret.

- For oss er det viktig å få brakt klarhet i hva byrådet har visst og når, og hva/når de har brakt informasjon videre til bystyret, sier Hansen.

- Oslo bystyre har vedtatt prinsipper for eierstyring, og vi prøver å få brakt på det rene om disse er fulgt eller ei, fortsetter hun.

Klikk på bildet for å forstørre.

Huken er vedtatt nedlagt, noe som ble svindyrt for kommunen. Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Her har dere alle spørsmålene:

Vi viser til konkursen ved Oslo vei og har i den forbindelse noen spørsmål vi ønsker besvart.

1. Det ble i løpet av 2012 gjort omfattende endringer av styret.

a. Hva er bakgrunnen for at byråden i løpet av 2012 valgte å skifte ut samtlige styremedlemmer?

b. Hvorfor valgte byråden å gjøre utskiftningen av styremedlemmer på flere ulike tidspunkt?

c. Hvorfor valgte byråden å utvide antall styremedlemmer (med en ansattrepresentant)?

2. I redegjørelsen til bystyret i desember 2012 sa byråden at «Det nye styret har i høst primært hatt fokus på følgende: Å etablere kvalitativt gode prognoser for årets resultat og løpende likviditet, og etablere en forståelse for de forretningsmessige operative utfordringer i konsernet, samt alle underliggende forretningsområder og datterselskaper».

Er dette et fokus det nye styret har hatt etter instruks eller etter råd fra byråden?

3. Byråden sa i samme redegjørelsen til bystyret at «Jeg vil presisere at generalforsamlingen er det viktigste formelle kontaktpunktet mellom eier og selskap. Eier utøver sin eiermyndighet i den generalforsamlingen, mens styret har det fulle og hele ansvaret for forvaltningen av selskapet.»

Betyr dette at det kun har vært kontakt mellom byrådet og selskapet gjennom generalforsamlingen fram til den økonomiske situasjonen ble avdekket?

4. Byråden sa i redegjørelsen at «Det var altså først etter at det nye styret hadde gjort en grundig gjennomgang av selskapet at jeg ble orientert om den alvorlige økonomiske situasjonen selskapet var inne i. Siden har jeg hatt en tett dialog med styret».

a. Når og på hvilken måte ble byråden orientert om at den omfattende økonomiske gjennomgangen var iverksatt og om bakgrunnen for denne?

b. Hvordan har den omtalte dialogen foregått? Er det ført referat fra slik kontakt?

5. I de vedtatte retningslinjer for eierstyring står det i prinsipp nummer 3: «For gjensidig informasjonsutveksling og diskusjon mellom kommunen og selskapene om selskapenes resultater, utvikling og planer er det hensiktsmessig å etablere jevnlige kontaktmøter.»

Er det etablert slike kontaktmøter mellom byrådsavdelingen og Oslo Vei? Når ble dette gjort?

6. Hvilke rutiner har det vært for kommunikasjon mellom selskapet og byrådsavdelingen, når er disse eventuelt endret?

7. Det hevdes i media at byrådsavdelingen er invitert til møter med styret i Oslo vei, som man har takket nei til. Medfør dette riktighet? Hvorfor har byrådet/byrådsavdelingen takket nei til slike møter

8. Det står i årsberetningen til Oslo Vei AS at TT-Teknikk AS fra 2. januar 2012 inngår som datterselskap i Oslo Vei AS. Når ble oppkjøp av TT Teknikk regnskapsført? Når ble byrådet gjort kjent med oppkjøpet?

9. Vi ber om å få oversendt all skriftlig dokumentasjon, som møtereferat, korrespondanse, notater mv. mellom byråden/byrådsavdelingen og Oslo Vei i perioden fra 1.1.12 fram til dags dato.

10. Vi ber om å få oversendt panteavtalen for selskapet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.