OSLO (Nettavisen): Finansmeglere er yrket med de mest gapende forskjellene mellom menn og kvinners lønn, viser beregninger Nettavisen har gjort på bakgrunn av ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens mannlige finansmeglere i snitt tjener 109.930 kroner i måneden, tjener deres kvinnelige kolleger litt over halvparten; 61.270 kroner.

Se hele lista her og nederst i saken - Topp 200 lønnsforskjeller

Finans- og økonomisjefer gjør seg også bemerket på lista, selv om forskjellen på kvinner og menn her «bare» er 24.740 kroner i måneden. Ledere av forsikring og finansvirksomhet har også et stykke igjen til kjønnene er likestilt på lønnsstatistikken.

- En bransje preget av menn

Analytiker Thina Saltvedt i meglerhuset Nordea er ikke overrasket over tallene, men heller ikke stolt:

- Vi tilhører en bransje som har vært mye preget av menn. Det er kanskje den siste bransjen der mennene er i overtall. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil gjerne nå ut til unge kvinner og fortelle at det er kjempespennende å jobbe innen finans, og hvorfor skal ikke menn og kvinner ha lik lønn i denne bransjen? spør hun.

Saltvedt er tidligere oljeanalytiker i Nordea Markets og jobber nå som bærekraftanalytiker i meglerhuset.

I prosent tjener kvinnelige finansmeglere 55,7 prosent av sine mannlige kolleger. Det er ingen som kommer i nærheten av finansmeglerne når det gjelder kjønnsforskjeller - verken i rene tall eller når vi regner prosent.

- «Gutteklubben grei»

- Her må ledere kjenne sin besøkelsestid. Det kreves en holdningsendring både hos kvinner og menn. Det har vært mye «Gutteklubben grei». Kvinner ligger ikke noe tilbake for menn når det gjelder kompetanse, og det vil være bra for miljøet med flere kvinner, mener Saltvedt.

Hun peker på at finanssektoren har vært preget av mye bonuslønn og delvis av subjektive kriterier ved lønnsfastsettelse.

- Det vi ser på rekrutteringen av lederstillinger er at menn rekrutterer menn. Nå er det på tide at vi damer tar vår plass, sier Saltvedt til Nettavisen.

Investorer stiller krav

I 2017 byttet hun plass i meglerhuset og gikk fra jobben som oljeanalytiker til å jobbe med grønn energi og klimarisiko i meglerhusets avdeling for bærekraftig finans. Energianalyse er en av oppgavene hennes. I denne jobben møter hun også investorenes krav om at kvinner må innta sin naturlige plass i styre og stell av selskapene.

- Kravet om like muligheter for alle kommer også fra investorene. De krever dette av selskapene, sier Saltvedt og mener endringer vil tvinge seg fram.

- Jeg er mye ute på universiteter og i andre fora og forteller om vår bransje. En del av de gamle mytene om hvordan det er å jobbe innen finans, er fortsatt til stede. Folk ser for seg filmkarakteren Gordon Gekko og spisse albuer, men slik er det ikke lenger, sier Saltvedt og håper at lønnsforskjellene per i dag ikke vil skremme kvinner fra å søke seg til finanssektoren.

- Ledere verdsetter menn høyere

- Vi kjenner godt igjen dette tallbildet, selv om forskjellene ikke er like store over hele næringen, sier leder i LO Finans, Jannicke Skaanes, til Nettavisen.

- En av mekanismene som muliggjør ulik verdsettelse av menn og kvinner er at i finansnæringen er det kun en fjerdedel av årets lønnsoppgjør som tildeles sentralt, mens brorparten fordeles lokalt fra nærmeste leder. En stor utfordring er ledere har en tendens til å verdsette menn høyere enn kvinner. Dette resulterer i at størstedelen av lokal lønnspott har blitt tilgodesett menn historisk, forklarer Skaanes.

Lederen for LO Finans mener en annen årsak til at menn ligger høyere lønnsmessig enn kvinner i samme område eller nivå er at typiske mannlige egenskaper sees og verdsettes høyere enn kvinnelige. Videre mener hun menn oftere får tildelt de mest utfordrende kundene, prosjektene eller områdene, noe som igjen gir utslag i lønningene.

- Rettferdig lønn og likestilling har lenge vært kampsaker for LO Finans, og vi har fått satt dette godt på dagens agenda med gjennomslag gjennom flere initiativ, blant annet likelønnspotten som skal utjevne forskjeller mellom kvinner og menn i DNB og at beste kvinnelige lederkandidat alltid skal vurderes ved ansettelse. I DNB jobbes det kontinuerlig med å fremme kvinner på samme nivå som menn, sier Jannicke Skaanes.

Hun mener det likevel kan gjøres mer:

- I flere av høytlønnsstillingene som fagspesialister eller ledere er det en overvekt av menn. For å oppnå høyere kvinneandel må det være mulig med «work-life balance», så det går å stå i stillingen gjennom for eksempel småbarnsperiode på 5-10 år, sier hun.


Tallene i tabellen er hentet fra SSB-rapport om månedslønn i 400 utvalgte yrker, sist endret 4. februar 2019. Oversikten viser månedslønn (avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus), men ikke overtidsgodtgjørelse. Yrker der det mangler sammenlignbare tall, er ikke tatt med.