*Nettavisen* Økonomi.

DNB lovvpriser svak krone

- - Heldigvis har kronen svekket seg kraftig, mener DNB Markets. Her meglerbordet hos DNB Markets i DNBs nye hovedkontor i barkoderekka (oktober 2014). Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

En svak krone gir et viktig bidrag til omstillingen norsk økonomi står overfor. Men den svake kronen er til låns.

DNB Markets lovpriser den svake norske kronen i en morgenrapport fredag.

- Heldigvis, kan vi si, har kronen svekket seg kraftig. Nesten 25 prosent på to og et halvt år, hvorav halvparten har skjedd parallelt med fallet i oljeprisen det siste året. Svakere krone bidrar blant annet til å øke prisene på importerte varer, og svekker marginene blant importørene. Det midlertidige løftet til inflasjonen bidrar dessuten isolert sett til høyere rente, skriver makroøkonom i DNB Markets Magne Østnor.

Hvorfor heldigvis?

En svakere krone bidrar til å bedre konkurranseevnen for norske bedrifter som konkurrerer med utenlandske bedrifter.

Endringer i konkurranseevne fordrer at en av to relative priser endrer seg; den relative prisen på arbeidskraft eller valutakursen. Siden tidlig på 2000-tallet har lønningene her hjemme steget 20 prosent mer enn hos våre handelspartnere, målt i samme valuta. Det innebærer en kraftig forverring av konkurranseevnen. Kronesvekkelsen de siste årene bidrar til å reversere dette, skriver Østnor.

Svak krone gir positiv effekt ifølge IMF

Mange har den siste tiden stilt spørsmålstegn ved i hvilken grad endringer i valutakursen får noen effekter på handelen, all den tid globaliseringen har spredt produksjonslinjer ut over landegrensene.

- Med norske øyne er det trøst å hente i IMFs siste utgave av World Economic Outlook. IMF finner nemlig at en svekkelse av den reelle valutakursen bidrar til høyere importpriser og lavere eksportpriser, og dette igjen bidrar til en nedgang i importen og en oppgang i eksporten. Er det ledig kapasitet i økonomien blir effektene enda større. Full effekt på eksporten får man imidlertid ikke før et år etter valutaen har svekket seg, skriver Østnor.

Klikk på bildet for å forstørre.

Makroøkonom i DNB Markets Magne Østnor. Foto: (DNB)

Det er dermed med støtte i IMFs analyser at statsminister, finansminister og sentralbanksjef hevder at kronen er kanskje den viktigste støtdemperen for norsk økonomi.

Svak krone kun til låns

- Hvor stor effekt kronesvekkelsen får, og hvor raskt effekten kommer, avhenger imidlertid av flere faktorer. For det første; om lag 25 prosent av norsk eksport av tradisjonelle varer og tjenester er relatert til oljesektoren. Og fallet i oljeprisen treffer den globale oljeindustrien, og kanskje særlig der norske bedrifter har sin spisskompetanse, på dypt vann, skriver analytikeren.

Østnor understreker imidlertid at den svake kronen er til låns.

- Vi kan ikke vente at kronen i årene fremover vil være like svak som den er nå.

Forsinker effekten av svak krone

Bedriftenes kontrakter bidrar til at både pris og volum vanskelig lar seg justere på kort sikt. J-kurven effekten kaller økonomene det.

- Den kan bidra til at handelsbalansen faktisk forverrer seg på kort sikt, skriver Østnor.

At mange eksportører sikrer valutaeksponeringen sin, bidrar også til at det tar tid å se de positive effektene på eksporten.

Positive signaler for norsk eksport

- Når ledigheten stiger i noen deler av økonomien, gir det også bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Og eksportbedriftene selv er blitt mer optimistiske, og melder inn til Norges Banks regionale nettverk at de venter høyere produksjonsvekst og bedret lønnsomhet. Vi ser allerede at eksporten av tradisjonelle varer har tatt seg opp, og vi venter dessuten at effekten av kronekursen vil vedvare noe lenger, all den tid få bedrifter har lagt dagens kronekurs til grunn i sine budsjetter. Fremover venter vi en vekst i fastlandseksporten på om lag 3 prosent, avslutter Østnor.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag