*Nettavisen* Økonomi.

DNB Markets: - Norges Bank kutter ikke renten torsdag

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets spår boligprisene vil falle som følge av nye boliglånskrav.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets spår boligprisene vil falle som følge av nye boliglånskrav. Foto: (DNB)

Markedet er nesten sikker i sin sak, ifølge DNB Markets.

- Svak krone og uventet høy inflasjon demper sjansen for rentekutt torsdag, tross svakere utvikling i norsk økonomi. Det skriver analytiker Knut A. Magnussen i DNB Markets i en morgenrapport tirsdag.

Norges Banks rentemøte på torsdag er denne ukens viktigste begivenhet på økofronten.

På det forrige møtet 18. juni, ble styringsrenten senket fra 1,25% til 1,00%. På samme tidspunkt ble det offentliggjort at Finansdepartementet økte det motsykliske kapitalkravet for bankene til 1,5%, hvilket var i tråd med rådet gitt fra sentralbanken.

Markedet priser ikke inn kutt
Budskapet fra hovedstyret var at styringsrenten kan bli satt ytterligere ned i løpet av høsten. Rentebanen indikerte en høy sannsynlighet for et kutt allerede på septembermøtet.

- I tiden som har gått virker det som om sannsynligheten for et kutt allerede denne uken har avtatt betydelig. I tråd med vårt syn, ser det nå ut som om de fleste venter at det heller blir kutt på det neste møtet, i begynnelsen av november. Markedet priser så godt som ikke inn kutt på denne ukens møte, men åpner for rentenedsettelse på et av de to kommende møtene, enten i begynnelsen av november eller midt i desember, skriver Magnussen.

Svak kronekurs og høyere inflasjon enn forventet
Han peker på to grunner til at sjansen for et kutt har avtatt.

- For det første har kronekursen svekket seg betydelig og mer enn det Norges Bank så for seg i juni. Så langt i tredje kvartal har den brede importveide indeksen (I-44) ligget på 104,7 mens Norges Bank i juni anslo 101,75 for hele tredje kvartal. Kronen er med andre ord nesten tre prosent svakere enn antatt, noe som vil bidra til høyere inflasjon og sterkere aktivitet på noe sikt. Isolert sett reduseres dermed behovet for lavere rente.

Det andre argumentet for å holde renten uendret nå er inflasjonen, som har vært høyere enn det sentralbanken så for seg i juni.

- Dette gjelder spesielt den importerte inflasjonen, som har blitt løftet som en følge av kronesvekkelsen. Selv om Norges Bank forventer noe lavere inflasjon fremover (2% i 2017), kan det nå ta lenger tid før konsumprisveksten avtar. Det tilsier mindre behov for rentekutt nå.

Boligprisene demper også behov for rentekutt
Et ytterligere argument for uendret rente ifølge Magnussen er at boligprisene fortsetter å stige, spesielt i de større byene utenom Stavanger.

- Av hensyn til den finansielle stabiliteten tilsier det at sentralbanken er forsiktig med å stimulere boligmarkedet ytterligere, skriver Magnussen.

Oppsummert venter Magnussen uendret rente torsdag og en rentebane som indikerer mer enn 50% sannsynlighet for rentekutt i desember og en flatere kurve.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.