Gå til sidens hovedinnhold

DNB Markets: Boligprisene vil fortsette å stige

DNB Markets anslår at boligprisene vil øke ytterligere neste år, at oljeinvesteringene vil gå ned, og at oppsvinget i norsk økonomi vil være tregt.

Det går fram av rapporten «Økonomiske utsikter 2017» som DNB Markets la fram tirsdag. I makrorapporten heter det at veksten i norsk økonomi vil bli moderat neste år.

– Aktiviteten er gradvis på vei opp, men oppsvinget er tregt, heter det i rapporten der veksten i Fastlands-BNP anslås til å bli 1,3 prosent i 2017. Det er 0,6 prosentpoeng høyere enn anslaget for 2016.

Omslag i boligprisene

DNB-analytikerne anslår at boligprisene vil øke med 8,3 prosent i år, og 9,0 prosent neste år i landet som helhet.

Omslaget til lavere vekst kommer ikke før i første halvdel av 2017 Lavrentepolitikken stimulerer boligmarkedet, men vi er i ferd med å nå en grense, ifølge makrorapporten.

Rentene vil ikke falle ytterligere, og dagens veksttakt med stadig høyere gjeld i husholdningene er ikke bærekraftig. DNB Markets peker også på at boligbyggingen er på vei opp, og at det ligger an til strengere regulering av boliglån fra nyttår, påpeker analytikerne.

Fortsatt oljefall

DNB Markets ser ingen raske omslag i oljeinvesteringene. De anslås å falle med 15 prosent i år, og ytterligere 10 prosent neste år.

– Det svekker grunnlaget for vekst i investeringene i deler av fastlandsnæringene, og vi venter videre fall i investeringsandelen, heter det i rapporten.

Analytikerne ser for seg at reduksjonen i oljeinvesteringene motvirkes av en ekspansiv finanspolitikk. Men arbeidsledigheten ventes å stige litt neste år.

DNB-økonomene tror ikke at styringsrenta blir justert av rentemøtet i Norges Bank i neste uke, men peker på at sentralbanken selv har indikert at det skal være 40 prosent sjanse for rentekutt i mars.

– Men den sterke oppgangen i boligpris og gjeld veier tungt, påpeker DNB-analytikerne som tror renten vil holde seg på rekordlave 0,6 prosent.

Les også

Prognose: Voldsom prisvekst i Oslo fram til 2019

Les også

Sjeføkonom: - Mindre risiko for alvorlig tilbakeslag i Norge

Les også

SSB: - Rentebunnen er nådd

Les også

Flere blir boligtapere etter samlivsbrudd

Les også

Sjeføkonom slakter strengere boliglånskrav

Les også

Oslo kommune bruker hundrevis av millioner på å presse opp boligprisene

Kommentarer til denne saken