DnB Nor får spareskrape

Foto: Scanpix

Kredittilsynet refser DnB Nor sin håndtering av sparekundene.

11.06.09 14:22

I over et halvt år har Kredittilsynet jobbet med stedlig tilsyn i privatkundedivisjonen hos DnB Nor. Det var særlig rådgivningsdivisjonen som blant annet selger spareprodukter til privatkunder som ble gjenstand for tilsyn.

NA24 - din næringslivsavis

Denne avdelingen har også måttet tåle mye kritikk for salg av strukturerte spareprodukter til privatpersoner. Nå får de en ny ripe i lakken.

Dårlig dokumentert
Tilsynet skriver i en rapport til banken at deres vurdering er at banken ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert investeringsrådgivningen som har blitt gitt kundene. Det er også mangelfull dokumentasjon på informasjon om den enkelte kundes økonomi og formuessituasjon. Dette er i strid med verdipapirhandelsloven.

Et annet forhold banken får svi for er mangler i forhold til salg av warrants, som har vært et populært finansielt instrument å selge. Her opplyste, skriver Kredittilsynet i sin rapport, banken at de kundemøtene som hadde blitt mangelfullt dokumenter ville det bli avholdt nye kundemøter, og tilhørende dokumentasjon skulle utarbeides.

«Kredittilsynet mottok dokumentasjon på at alle berørte regioner i Divisjonen (DnB NOR Råd, red.anm.) hadde rapportert tilbake om tiltak som var iverksatt der det var avdekket avvik. Men i bakgrunn i enkelte av de stikkprøvene Kredittilsynet tok, og som var relatert til salg av warrants, konstaterte Kredittilsynet at dette ikke medførte riktighet» skriver tilsynet.

Tilsynet påtaler også flere forhold, blant annet salgs av hedgefondandeler til privatpersoner. Hele rapporten kan du lese her.

Det var DN.no som torsdag først kunne presentere den harde kritikken mot DnB Nors sparedivisjon.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Brøt klare krav
Eirik Bunæs, som er avdelingsdirektør hos Kredittilsynet, sier til NA24 at hovedkritikken i rapporten etter det stedlige tilsynet er mangelfull dokumentasjon.

- Det er klare krav i loven som de ikke har fulgt. Vi forventer at aktørene og ikke minst de største og presumptivt mest profesjonelle klarer å følge regelverket, sier Bunæs som sier at banken har rettet opp forholdene.

Aud Helen Rasmussen, informasjonssjef for privatmarked i DnB Nor, sier til NA24 at de har hatt en dialog med Kredittilsynet fra i fjor.

- Allerede i høst gjennomførte vi flere tiltak for å rette opp dette, sier Rasmussen som forteller at banken har gjennomgått regelverket og innført kvalitetsteam i alle regioner. Dessuten er det nå innført full lederkontroll med alle investeringsplaner før de sendes kunden. Det er også slutt med å selge hedgefond via kontorene, samt at det er etablert egne rapporteringsordninger.

Skylder på MIFID
- Dette er alle tiltak som Kredittilsynet har notert seg, og de har ikke gitt oss pålegg om endringer, sier Rasmussen til NA24.

Det er særlig innføringen av EUs MIFID-direktiv, populært kalt markedsmisbruksdirektivet, som er syndebukken. Dette skapte langt høyere investorbeskyttelse og mer krav til dokumentasjon i kundekontakt, særlig med tanke på privatkundemarkedet.

- MIFID-kravene var nok mer omfattende enn hva vi så da de kom i november 2007. Men vi er ikke tilfreds med å ikke å ha levd opp til den kvaliteten vi og tilsynet forutsetter, sier Rasmussen til NA24.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.