*Nettavisen* Økonomi.

DnB Nor klinker til

Foto: Scanpix

Rune Bjerke gjør dystre spådommer til skamme og leverer et resultat som er bedre enn ventet.

12.02.09 11:03

Dnb Nor la torsdag morgen frem et resultat som var langt bedre enn ventet. Banken kutter likevel utbyttet.

NA24 - din næringslivsavis

Bankkonsernet fikk et resultat på 1,9 milliarder kroner i fjerde kvartal, noe som var drøyt 100 millioner kroner bedre enn analytikerne ventet i forkant.

- Vi er fornøyde med å ha oppnådd et godt resultat i fjerde kvartal, sett i lys av den sterke uroen i finansmarkedene og de påfølgende konsekvensene for realøkonomien. Både renteinntekter og andre driftsinntekter viser solid økning i perioden, samtidig som kostnadene er under god kontroll, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB Nor.

Bjerke foreslår å kutte utbyttet til 0, etter å ha levert 4,50 kroner per aksje i 2007. Dette innebærer likevel ikke en ny policy for banken.

- Konsernets langsiktige utbyttepolitikk er ikke endret, skrives det i kvartalsrapporten.

Se Rune Bjerke kommentere tallene på TV 2 Nyhetskanalen (saken fortsetter under):

287053

Rentefest
Netto renteinntekter økte kraftig i fjerde kvartal, og var en viktig bidragsyter til det gode resultatet. Inntektene endte på 6,2 milliarder kroner, en bedring på 1,2 milliarder kroner fra samme kvartal året før. På forhånd var det ventet at banken ville få en rentenetto på 5,8 milliarder kroner.

- Utlånsveksten skyldtes primært internasjonal vekst og valutakurseffekter, skriver banken i kvartalsrapporten.

Her fremheves det samtidig at den første bankpakken var svært velkommen for DnB Nor.

- De norske myndighetenes finansieringspakke til bankene i fjerde kvartal bidro derfor vesentlig til den langsiktige finansieringen av konsernet mot slutten av 2008. Ordningen har fungert godt. Overføringen av boliglånsporteføljer fra Personmarked til DnB Nor Boligkreditt AS var avgjørende som grunnlag for denne finansieringen, skriver banken.

Økte tap
Tapene, som analytikerne hadde ventet ville ende på 2,26 milliarder kroner i fjerde kvartal, endte like over dette - 2,31 milliarder kroner. Det er spesielt i Danmark DnB Nor merker smellen.

- Nedgangstidene i realøkonomien startet for alvor i fjerde kvartal og ga en betydelig økning i nedskrivninger på utlån. Det var spesielt store nedskrivninger i DnB NORDs virksomhet i Danmark, men det var også en økning i nedskrivningene blant små og mellomstore bedrifter i Norge, skriver banken i meldingen.

Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt endte på 5,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, en økning på 1,9 milliarder fra fjerde kvartal 2007, som er det beste kvartalsresultatet noensinne.

- Markedsuroen har gitt utfordringer, men også muligheter. Ikke minst for DnB Nor Markets, som leverte meget gode resultater gjennom hele 2008. Konsernet vurderes som godt kapitalisert i forhold til risikoen i utlånsporteføljene og virksomheten for øvrig, sier Bjerke.

Vil øke kjernekapitalen
Kjernekapitaldekningen ligger på 6,7 prosent, mot 7,2 prosent samme kvartal året før. Målsettingen er å øke denne dekningen til 8 prosent ved utgangen av 2010. Dette kan gjøres på flere måter, blant annet ved å få hjelp fra bankpakken.

- Vi ser positivt på innretningen i de tiltakene som myndighetene har lagt frem, og for dem som deltar i ordningene, vil tiltakene etter vår oppfatning gi muligheter for økt utlånskapasitet og styrking av soliditeten, sier Bjerke.

Banken skisserer også et bilde av tøffe tider foran seg, og mener 2009 vil bli et krevende år.

- Stor usikkerhet
- Det er stor usikkerhet knyttet til makrobildet fremover, men DnB Nor har i dag ikke grunn til å tro at nivået på nedskrivninger på utlån vil bli høyere enn i fjerde kvartal 2008, skriver banken i rapporten.

Den høye utlånsveksten fra de siste kvartalene ble sterkt avdempet i fjerde kvartal. Effekten av den kraftige veksten tidligere i 2008 og noe høyere marginer medførte likevel at samlede netto renteinntekter økte med 1,18 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2007.

Vital Forsikring ASA oppnådde et resultat før skatt på 644 millioner kroner for 2008. Bokført avkastning ble 1,9 prosent, mens verdijustert avkastning inklusive holde til forfall-obligasjoner ble 1,1 prosent.

For hele året som helhet endte driftsresultatet på 16 milliarder kroner, mot 15,1 milliarder i 2007. Resultatet falt imidlertid kraftig tilbake og endte på 9,2 milliarder, mot 15 milliarder året før. Resultatet per aksje ble 7,15 kroner mot 11,08 kroner.

Egenkapitalavkastningen ble 12,9 prosent, og kostnadene målt i prosent av inntekter økte fra 50,6 til 53,9 prosent.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag