Det kommer fram i rapporten Økonomiske utsikter 2017, som ble lagt fram onsdag.

– Den største risikoen i norsk økonomi synes å være at sterk boligprisvekst driver gjeldsoppbyggingen videre opp. Det gjør at mange husholdninger vil være sårbare for renteoppgang og bortfall av inntekt, skriver banken.

Les også: DNB tror på tregt oppsving for norsk økonomi

Norske boligpriser steg med 12,8 prosent i fjor, 23,3 prosent i Oslo. DNB Markets minner i den forbindelse om at husholdningenes gjeld, som andel av disponibel inntekt, nådde nye rekordnivåer.

– I fjor hadde norske husholdninger gjeld på mer enn 230 prosent av den disponible inntekten, skriver banken.

DNB Markets tror boligprisveksten vil avta fremover, men venter ikke noen reversering av de siste årenes vekst.

Les også: DNB Markets ser uvanlig mange risikofaktorer