CONTINENTAL (NA24): - Vi vil bli hørt og er her for å belyse prosessen på et annet sett enn slik det har vært i norske medier, sier Dr. Khaled Salih til NA24.

Søndag var han i Oslo for å forklare for norsk presse hvilken rolle de kurdiske selvstyremyndighetene har hatt i forbindelse med det omstridte salget av DNO-aksjer som skjedde for snart ett år siden.

Les mer: - Vi har ikke tatt gevinsten

Ukjent motiv
Under en pressekonferanse på Hotel Continental kom han med kraftig skyts mot Oslo Børs og hvordan børsen har håndtert saken som har pågått mot DNO. Under en presentasjon av KRGs dokumentasjon og behandling av aksjekjøpet, går han langt på vei i å frikjenne DNO fra påstandene om å tilbake holde informasjon for Oslo Børs og aksjemarkedet. KRG er forbannet på Oslo Børs og sjokkert over hvilket omfang saken har fått. Under foredraget kommer det beskyldninger om at Oslo Børs kan ha vikarierende motiv til å handle slik de har gjort.

- Du stiller spørsmål om Oslo Børs har et politisk motiv om å skade KRG. Hva kan et slikt motiv være?

- Det jeg vil vite er hva som ligger bak, sier Salih til NA24 og gjentar at han ikke forstår hvorfor Oslo Børs har reagert slik de har gjort. Ellers så ønsker han ikke å utdype disse beskyldningene.

Dr. Khaled Salih er seniorrådgiver til både den kurdiske statsministeren og til ministeren for naturressurser Dr. Ashti A. Hawrami. Han er sendt til Oslo for å presentere KRGs syn på saken.

Bekrefter dialog
Salih beskylder Oslo Børs for å mangle profesjonalitet i måten de opptrer på, og at de har gjort en skade for de kurdiske selvstyremyndighetene. Likevel gjør han det klart at det er DNO som har problemer med Oslo Børs, og at problemet nå har rammet KRG.

- Dere krever at DNO skal rette opp skaden som er påført omdømmet til KRG og minister for naturressurser Dr. Ashti A. Hawrami. Hvordan går dialogen med DNO i denne forbindelse?

- Det kan jeg ikke gå i detalj om hvordan denne dialogen går, sier Salih og viser til at det er en pågående dialog, og at de ønsker en løsning snarlig.

Les mer: – Vi snakker med kurderne

Han sier videre at de reagerer som de gjør for å unngå spekulasjoner, og dermed unngå å skade forholdet mellom KRG og sentralmyndighetene i Irak. Norges løsninger der de hjelper selskapene langt på vei, er noe han trekker frem for å beskrive forholdet til DNO. KRG ønsker å hjelpe selskapene så langt det lar seg gjøre, slik at de bygger opp en levedyktig oljevirksomhet i landet.

- Dette skal løses og slik at det blir en vinn-vinn situasjon. Selskapenes fremskritt er fremskritt for KRG, sier Salih til NA24.

Støtter exit fra Oslo Børs
Det norske oljeselskapet fremholder at de har en dialog for å så snart som mulig å kunne gjenoppta operasjonene i Nord-Irak. Blant annet har de advart om at selskapet enten helt eller delvis forlater Oslo Børs. Det er noe som faller i smak hos kurderne.

Les mer: DNO truer med å flytte

- DNO har lansert en mulig løsning der de vil søke notering ved en annen børs enn Oslo Børs. Hvordan ser KRG på dette knyttet til oljeselskapets forsøk på å bøte på skaden som er skjedd?

- Det er en bra løsning. Det at Kurdistan-virksomheten legges i et annet selskap er noe vi liker. VI har ingen motsetninger til det og vi oppfordrer det som en løsning, sier Salih bestemt.

Hos Oslo Børs vil de følge med på hva DNO kommer til å velge. Det er en prosess selskapet må gå gjennom hvis de ønsker å forlate Oslo Børs. Det gjelder uansett om det er en utskillelse av et datterselskap eller om hele selskapet forsvinner.

- Det kommer an på hva de vil. Om de vil deliste hele selskapet eller bare skille ut virksomheten i Kurdistan. Hvis de faller på det siste vil det være avhengig hvorvidt om det som er igjen i DNO er egnet til notering, sier Tor Arne Olsen til NA24.

- Synd hvis DNO forsvinner
Særlig vil hvordan aksjonærene selv reagerer være avgjørende for hvordan børsen vil forholde seg.

- Hvis det blir en søknad om stryking av hele selskapet så vil vi legge vekt på hvordan aksjonærene behandles, sier Olsen viser til at det vil avgjøres om hvordan aksjonærene vil stille seg til saken ved en generalforsamling.

Likevel er ikke dette en løsning som Oslo Børs ønsker.

- Det vil være veldig synd om DNO forsvinner fra Oslo Børs. Det er et prosjekt som passer som hånd i hanske med Oslo Børs sin profil og vi ønsker at de blir værende, sier Olsen.

Ingen skjult agenda
- KRG antyder at Oslo Børs kan ha politisk motiv for å skade DNO og/eller KRG. Har dere det?

- Nei, selvfølgelig har vi ikke det, sier Olsen til NA24 og legger til at han ikke ønsker å kommentere eventuelle spekulasjoner knyttet til hvilke påståtte motiver Oslo Børs har hatt.

Olsen forteller at de aldri har hatt noe med KRG å gjøre i denne saken. Oslo Børs har hele tiden forholdt seg til DNO og mener at oljeselskapet ikke har oppfylt informasjons- og opplysningsplikten i denne saken.

Ingen kontakt med KRG
- KRG synes det er rart at dere ikke har vært i kontakt med dem i forbindelse med denne saken. Har dere hatt kontakt med KRG?

- Nei, ikke i det hele tatt og det er heller ikke nødvendig. Vår sak har dreid seg om DNO og deres håndtering av informasjonsplikten og opplysningsplikten, sier Olsen.

- Vi har ingen tradisjon å kontakte enkelt aksjonærer, sier Olsen og viser til at de ikke har hatt behov for å kontakt HSBC om ytterligere utdyping av rollen til KRG.

Han viser til hvilket mandat og myndighet børsen har.

- Hvordan og hvorfor noen blir aksjonærer tillegger ikke børsens virksomhetsområde, sier Olsen.

Kunne tatt hensyn ved behov
Han viser til at hvem som er aksjeeiere skal være offentlig tilgjengelig informasjon, og at informasjonen fra Oslo Børs om KRGs rolle ikke er problematisk. Likevel kunne de holdt informasjonen unntatt offentligheten hvis det var faktorer som talte for det.

- Hvis det forelå andre hensyn å ta til for eksempel selskapet, aksjonærene og markedet så ville vi vurdert det, men det forelå ingen slik god informasjon. Vi fikk ingen argumenter fra DNO som vi vurderte ville være skadelig for selskapet, sier Olsen og gjentar at de ikke forutså at KRG ville suspendere DNO fra oljekontraktene.

- Mange påstår at vi har et horn i siden til DNO, men det har vi ikke. Vår sak med DNO er avsluttet og vi har ingenting utestående med DNO, sier Olsen til NA24.

Oslo Børs blir også beskyldt for ikke å være profesjonelle i sin håndtering, og har vært selektive i hvilken informasjon dere har gitt ut.

- Hvor profesjonelle er dere på Oslo Børs og har dere vært selektive med informasjonen?

- Vi er veldig profesjonelle og det viser den daglige virksomheten og ikke minst interessen fra selskapene som ønsker å være notert hos oss, sier Olsen og viser til at de har lagt ut alle styreavgjørelsene i saken.

– Fullstendig feilaktig
Dr. Khaled Salih forteller til NA24 at inntrykket han har fått gjennom besøket i Norge er at KRGs rolle i Irak er misforstått i norske medier.

Seniorrådgiveren til statsministeren og ministeren for naturressurser peker på at oppfatningen han sitter med er at Kurdistan ikke er anerkjent og ikke har gyldige avtaler med tanke på rollen. Dette mener han er fullstendig feilaktig, og viser til at de snarere tvert om har et godt forhold til sentralmyndighetene i Bagdad.

Det er noe uenighet knyttet til implementeringen og fordelingen av oljeinntektene, men det er noe kurderne regner med at de vil få til en løsning. Nylig har det vært gjennomført et valg blant kurderne og de venter på at det dannes en ny regjering. Da vil de ta opp dialogen med Bagdad.

Ifølge lovgivningen er vi forpliktet til å dele inntektene, og det er noe vi også ønsker. Majoriteten i Kurdistan stemte for dette og det akter vi å gjøre, forteller Salih og viser til at det fortsatt ikke er avgjort hvor mye som vil tilfalle selskapene som har avtaler med de kurdiske selvstyremyndighetene.